Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Admiral

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Encarsia formosa, Phytoseiulus persimilis en Orius spp.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding wordt toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Indien geen biologische of geïntegreerde bestrijding beoogd wordt, is het aanbevolen het middel te mengen met een insecticide tegen adulte witte vliegen om een volledige bestrijding te bekomen.

 

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Aubergine/eierplant (onder bescherming

larven van witte vliegen

0,15 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 9 dagen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Augurk (onder bescherming)

Courgette/patisson (onder bescherming)

Komkommer (onder bescherming)

Tomaten (onder bescherming)

Sierplanten (onder bescher-ming) (niet bestemd voor consumptie

larven van witte vliegen

25 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 9 dagen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

ADMIRAL
Erkenningsnummer: 8526P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 100 g/l pyriproxyfen
Insecticide
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Inhoud: 500 ml

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden