Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Agroxyl 750
AGROXYL 750
Erkenningsnummer: 9157P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 750 g/l MCPA
Herbicide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 10 liter

Gebruik en Toepassingen:

De activiteit van het product wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (de hoogte van de temperatuur en de hoeveelheid licht).

 

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld. Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de vergunning.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Grasland-weiland

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,3-2,7 l/ha
Toepassingsstadium:  na het verschijnen van de 3e stoel Toepassingsstadium vijand: ontwikkelde vegetatie
Veiligheidstermijn: 7 dagen voor het maaien, het inkuilen of het beweiden

Grasteelt

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,3-2,0 l/ha
Toepassingsstadium: na het verschijnen van de 3e stoel
Toepassingsstadium vijand: ontwikkelde vegetatie

Gazons en grasvelden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,3-2,7 l/ha
Toepassingsstadium: na het verschijnen van de 3e stoel
Toepassingsstadium vijand: ontwikkelde vegetatie

Gerst
Haver
Rogge
Spelt
Tarwe
Triticale

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

1,3-2,0 l/ha; bij een ontwikkelde vijand-vegetatie
Toepassingsstadium: einde uitstoeling - 2e knoop (BBCH 29-32)

Vezelvlas

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

0,27-0,33 l/ha; 1 toepassing
De zaden van behandeld vlas niet in diervoeding gebruiken
Toepassingsstadium: gewashoogte 5-15 cm
Toepassingsstadium vijand: ontwikkelde vegetatie

Fruitbomen en-struiken

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

2-4 l/ha te behandelen oppervlakte, mits gebruik van een afschermkap en door spuiten aan grove druppel
Toepassingsstadium vijand: ontwikkelde vegetatie
Vermijden te behandelen tijdens een warme periode, wegens mogelijke verdamping van het product.

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie)

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

2-4 l/ha te behandelen oppervlakte, mits gebruik van een afschermkap en door spuiten aan grove druppel
Toepassingsstadium vijand: ontwikkelde vegetatie
Vermijden te behanelen tijdens een warme periode, wegens mogelijke verdamping van het product.

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden