Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
ALAR 85 SG
Erkenningsnummer: 9457P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 850 g/kg daminozide
Groeiregulator
SG (Wateroplosbaar Granulaat)
Inhoud: 1 kilo

Alar 85 SG

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Sierteelt (onder bescherming)
(niet bestemd voor consumptie)

Te lange bloemstelen

Max. 6,0 g/l water;1-5 toepassingen met een interval van 7-21 dagen
Toepassing wanneer nieuwe stengelgroei 1-2 cm lang is
 

Gebruik en Toepassingen:

Product te gebruiken als groeiregelaar, om de lengte van de bloemstelen te beperken en de bloemdichtheid te bevorderen. Het product mag alleen toegepast worden op droge, goed groeiende en niet verwelkte planten.

De benodigde hoeveelheid van het product in een ruime hoeveelheid lauw water oplossen en roeren tot de vloeistof volkomen helder is geworden; daarna aanvullen tot de gewenste dosering is bereikt.
‘s Avonds toepassen en niet kort voor de bloemvorming.

De dosering en aantal toepassingen is afhankelijk van diverse factoren, o.a. De groeikracht van de cultivar en de groeiomstandigheden. Het verdient aanbeveling in alle gevallen om via een proefbespuiting zelf de juiste dosering, het goede spuitmoment en het aantal toepassingen vast te stellen.

In geval van toepassing met een rugsproeier, niet meer dan 0,1 ha/dag behandelen.
Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Groeiregelaar ter verkorting van de steellengte bij bepaalde bloeiende sierplanten zonder nadelige invloed op de grootte van de bloem, het verkrijgen van compactere en stevigere planten en ter bevordering van de bloemdichtheid.

Alar 85 SG kan op een groot aantal bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen worden toegepast ter voorkoming van te lange of te ijle groei, of ter afremming van hoogte- en scheutgroei.