Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
APOLLO
Erkenningsnummer: 7477P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 500 g/l clofentezin
Acaricide/Insecticide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 500 ml

Apollo

Gebruik en Toepassingen:

Het product is toegelaten voor gebruik in de geïntegreerde bestrijding in appel en peer. De soorten en variëteiten van sierplanten die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Om het optreden van resistentie te voorkomen, mag het product slechts éénmaal per productiecyclus van het gewas worden toegepast (éénmaal per jaar voor meerjarige teelten). De resistentieletter is O; indien bijkomende behandelingen nodig zijn, deze uitvoeren met producten met enkel andere resistentieletters.

 

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen

spintmijten

0,265 l/ha haag, 1 toepassing

muizeoorstadium, begin bloei (BBCH 54-60)

juist voor het uitkomen van de wintereieren

Perenbomen

Kersen- en kriekenbomen

fruitspintmijt/rode spin der fruitbomen

0,265 l/ha haag (laagstam) of

26,5 ml/100 l (hoogstam), 1 toepassing

Voor de bloei (BBCH 15-59)

Pruimenbomen

Aardbeien

spintmijten

0,400 l/ha (0,040 l/hl), 1 toepassing

juist voor het uitkomen van de wintereieren;

Het is aangeraden dit product gemengd, of in afwisseling, met een product dat doeltreffend is tegen de volwassen mijten toe te passen.

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Braamstruiken (open lucht)

spintmijten

0,265 l/ha haag, 1 toepassing

Voor de bloei (BBCH 15-59)

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Frambozenstruiken (open lucht)

Braamstruiken (onder bescherming)

spintmijten

0,265 l/ha haag, 1 toepassing

Voor de bloei (BBCH 15-59)

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Frambozenstruiken (onder bescherming)

Buxus/Palmboompje

buxusspint

0,030 l/hl, 1 toepassing

bij het uitkomen van de wintereieren of volgens de waarschuwingen

Sierplanten

spintmijten

0,040 l/hl, 1 toepassing, in menging met een acaricide dat erkend is tegen de volwassen mijten;

juist voor het uitkomen van de wintereieren

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden