Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
AZ 500
AZ 500
Erkenningsnummer: 7573P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 500 g/l isoxaben
Herbicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 500 ml - 1 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Toepassing: december-begin maart

0,5-1 l/ha werkelijke behandelde oppervlakte

Perenbomen

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Toepassing: december-begin maart

Voor de opkomst - kiemlobstadium

0,5-1 l/ha werkelijke behandelde oppervlakte

Aardbeien

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige + doorlevende)

Toepassing: na planten

300-400 ml/ha, in menging met 1000 g w.s./ha fenmedifam op ontwikkelde onkruiden tot ten laatste 3 weken na het planten

Uien (open lucht)

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige + doorlevende)

Toepassing: vanaf het kiemhaakstadium of na uitplanten

0,2 l/ha; eventueel herhalen na 30 dagen

Sjalot (open lucht)

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige + doorlevende)

Toepassing: vanaf het kiemhaakstadium of na uitplanten

0,2 l/ha; eventueel herhalen na 30 dagen

Witloofwortelteelt

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige + doorlevende)

Toepassing: 4-6 bladeren

200 ml/ha, in 1 of 2 toepassingen, de toepassing volgt een combinatie van voor dit gebruik erkende producten

Cichorei

Rabaraber (open lucht)

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Toepassing: tijdens de vegetatieve rustperiode

0,4 l/ha, 1 toepassing

Valeriaan (consumptiebladeren en/of stengels)

grasachtige onkruiden (eenjarige + doorlevende)

Toepassing: na verplanten

2 ml/are in combinatie met 5 g w.s./are propyzamide

tweezaadlobbige onkruiden

(eenjarige + doorlevende)

160 gram/20 liter/ton; te vernevelen over de transportband 

Wintertarwe

tweezaadlobbige onkruiden

(eenjarige + doorlevende)

Toepassing: voor-opkomst - 2-3 bladeren (BBCH 01-13)

150-200 ml/ha

Wintergerst

Triticale

Spelt

Sierbomen en -heesters

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Toepassing: december-begin maart

0,5-1 l/ha werkelijk behandelde oppervlakte. Slechts goed bewor-telde boomkwekerijgewassen kunnen behandeld worden; op zaaibedden mag AZ 500 niet toegepast worden.

Bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten)

tweezaadlobbige onkruiden

(eenjarige + doorlevende)

Toepassing: kort na uitplanten

0,2 l/ha

Grasland-Weiland

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Toepassing: onmiddellijk na zaaien

0,1 l/ha, bij droogte dient de behandeling te worden gevolgd door een bespuiting met water

Graszaadteelt

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Toepassing: onmiddellijk na zaaien

0,15 l/ha, 1 toepassing

Gazons en grasvelden

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Toepassing: onmiddellijk na zaaien

0,15 l/ha, bij droogte dient de behandeling te worden gevolgd door een bespuiting met water.

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het prodcut of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebrui-ker, bijv. in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten).

Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Algemene opmerkingen:

• Graangewassen: de doeltreffendheid kan aanzienlijk verminderen in geval van een uitgesproken watertekort; in geval van mislukken van de teelt van het wintergraangewas kan hetzelfde seizoen op het met AZ 500 behandelde perceel slechts een teelt van graangewassen of grassen heringezaaid worden; het is aangeraden geen kruisbloemigen (koolgewassen, koolzaad) te telen onmiddellijk na een met AZ 500 behandeld wintergraaggewas.

• Werkingsspectrum: zeer gevoelig: kruiskruid, kamille, brandnetel, ereprijs, spurrie, poste-lein, dovenetel, akkerviooltje, duizendknopigen; gevoelig: muur, vetmuur; weinig gevoelig: basterdwederik, paardestaart

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden