Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Basamid
BASAMID
Erkenningsnummer: 5675P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 97% dazomet
Insecticide/Nematicide/Fungicide
GR (Granulaat)
Inhoud: 20 kilo

Teelten:

Erkende bestrijding van:

Dosis en toepassing:

Boomkwekerij
Fruitteelt
Groenteteelt
Tuinbouw

bodeminsecten

4 kg/are, in de bodem inwerken door middel van een microgranulator-incorporator.
Toepassingstafdium: voor het planten
Wachttijd tussen toepassing en volggewas bedraagt 3 weken.

bodemnematoden

bodemschimmels

Gebruik en Toepassingen:
Het product mag slechts éénmaal om de 3 jaar worden toegepast.

Mag alleen worden toegepast als bodemfumigatiemiddel.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Grondontsmetter ter bestrijding van nematoden, aaltjes, bodeminsecten en bodemschimmels met nevenwerking op onkruidzaden, in tuinbouw, fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij.