Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Baythroid EC 050
BAYTHROID EC 050
Erkenningsnummer: 7433P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 50 g/l cyfluthrin
Insecticide
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Inhoud: 1 liter

Teelten:

Erkende bestrijding van:

Dosis en toepassing:

Schorseneren (open lucht)

aardvlooien

0,3 l/ha; 1 toepassing

Opkomst - 6 bladeren (BBCH09-16)

Komkommer (onder bescherming)

bladvretende rupsen

0,3 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

Maximaal 2 toepassingen/teelt, en enkel als correctiebehandeling in IPM

Veiligheidstermijn: 3 dagen

bladluizen

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen.

De planten maximaal tot op een hoogte van 1,2 m behandelen.

Maximaal 2 toepassingen/teelt, en enkel als correctiebehandeling in IPM

Veiligheidstermijn: 3 dagen

witte vliegen

Broccoli

Bloemkool witte + groene

Sluitkool

Spruitkool

(allemaal open lucht)

bladvretende rupsen

0,5 l/ha; 1-2 toepassingen; met een interval van 14 dagen

Maximaal 2 toepassingen/teelt

Veiligheidstermijn: 7 dagen

bladluizen

witte vliegen

koolmotje

Tuinkers

Veldsla (open lucht)

Slasoorten (open lucht)

Andijvie (open lucht)

Suikerbrood (open lucht)

Radicchio Rosso (open lucht)

bladvretende rupsen

0,5 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

bladluizen

witte vliegen

Tarwe

bladluizen

Opkomst - begin oprichten (BBCH 09-30); 0,3 l/ha; 1-2 toepassingen

Aarvorming (BBCH 50-59); 0,3 l/ha, 1 toepassing

Maximaal 2 toepassingen/teelt

Rogge

Triticale

Spelt

Winterkoolzaad

koolzaadglanskever
koolzaadsnuitkever

Kiembladen - 3 bladeren (BBCH-10-13); 0,3 l/ha; 1 toepassing

Ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50-59); 0,3 l/ha; 1 toepassing

Na de bloei tot de hauwen 50% van hun eindgrootte hebben bereikt (BBCH 70-75); 0,3 l/ha; 1 toepassing

Maximaal 2 toepassingen/teelt

Sierplanten

galluizen (chermes-, sparappel-, dennewolluis)

0,03-0,05 l/hl, in menging met een uitvloeier, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

mineermotten

0,05 l/hl, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

bladrollers

witte vliegen

bladluizen

Pruimenbomen

zaagwespen, bastaardruspen

0,3 l/ha haag (laagstam) of

0,03 l/hl (hoogstam)

Eerste bloemknoppen zichtbaar - groene knop (BBCH 55-56) en/of na de bloei tot de vruchten 50% van hun eindgrootte hebben bereikt.

Maximaal 2 toepassingen/jaar

bladrollers

wintervlinders

Lokbomen

spintkever/basketkever

1,5 tot 2 l spuitvloeistof aan 1,5% (0,15 l/10 l water) per m³ stamhout; 1 toepassing.

De schors moet goed bevochtigd worden.

Omringende bomen

Omverliggende bomen en stamhout

Gebruik en Toepassingen:
Behandelde ruimten/teelten niet betreden alvorens de sproeistof volledig droog is. Herbetreding steeds uitvoeren met werkkledij en handschoenen. Vermijd blootstelling aan de huid. Was alle beschermende kleding na gebruik.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreiningt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. De erkennde dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding wordt toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Verwijderd houden van vorst.
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden