Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
BONZI
Erkenningsnummer: 7498P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 4 g/l paclobutrazol
Groeiregulator
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 1 liter
Bonzi

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
De groeiregelaar in de teelt van potplanten; voor het remmen van de groei.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Azalea

Ongewenste scheut- en bladvorming

22,5-27,5 ml/l water naargelang de cultivar; 1 toepassing; toe te passen na het laatste toppen tegen 15 liter/are, om de groei af te remmen en de knopvorming te stimuleren
 

Sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig)

( niet bestemd voor consumptie)

Te lange bloemstelen

100 ml/100 liter water; 1 toepassing
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: Hibiscus