Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
BORNEO
Erkenningsnummer: 9962P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 110 g/l etoxazool
Acaricide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product, of zijn verpakking, geen water verontreinigt.

Was alle beschermende kledij na gebruik.
Na de behandeling de percelen pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

 

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde resistentieletter of -code bevatten, afwisselen met producten die werkzame stoffen met een andere resistentieletter of -code bevatten.
De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is V. De code voor de werkingswijze is 10B.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van geïntegreerde bestrijding wordt toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

appelbomen
perenbomen

spintmijten

0,25 l/ha haag of 0,375 l/ha standaardboomgaard, max. 1 toepassing van producten op basis van etoxazool per 12 maanden
Bij volle bloei: tenminste 50% van de bloemen, vanaf eerste val bloemblaadjes - tweede vruchtval (BBCH 65-73)

80% van  de wintereitjes uitgebroeid zijn

Veiligheidstermijn: 42 dagen

Borneo
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden