Butisan Garden
Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
BUTISAN Garden
Erkenningsnummer: 10166G/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling:500 g/l metazachloor
Herbicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 100 ml

Butisan Garden

Gebruik en Toepassingen:

Bevat metazachloor. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Maximaal. 1 toepassing van metazachloor/teelt.
 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Risicobeperkende maatregelen: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Toepassingsstadium vijand: naakte bodem

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Diverse teelten

eenjarige grasachtige onkruiden

10 ml/ 10 liter water / 100 m² op lichte zandige grond of 15 ml/ 10 liter water/ 100 m² op zware en humusrijke bodem, 1 toepassing.

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Copyright FBBI 2004-2018©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Breedwerkend en veelzijdig bodemherbicide dat voor vele gewassen kan worden ingezet. Voor siertuin, fruittuin, aardappelen, kolen en prei. Niet op elke teelt toepasbaar, goed de bijsluiter lezen. Dit product moet op een onkruidvrije schone grond gespoten worden en hierdoor wordt de kieming van onkruiden voorkomen. De behandelde bodem blijft meerdere maanden onkruidvrij.