Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Captan 80 WG

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen

schurft

1,5 kg/ha fruitboomhaag
Maximaal 10 toepassingen per jaar
Voor, tijdens en na de bloei, tot half juni

Appelbomen

schurft
gloeosporiumrot

1,2 kg/ha fruitboomhaag
Maximaal 10 toepassingen per jaar
Na half juni
Veiligheidstermijn: 21 dagen

Perenbomen

schurft
zwartvruchtrot

1,5 kg/ha fruitboomhaag
Maximaal 10 toepassingen per jaar met een interval van 7-10 dagen; preventief
Voor, tijdens en na de bloei, tot half juni

Perenbomen

schurft
zwartvruchtrot
gloeosporiumrot

1,2 kg/ha fruitboomhaag
Maximaal 10 toepassingen per jaar met een interval van 7-10 dagen; Preventief
Na half juni
Veiligheidstermijn: 21 dagen

Kersen- en kriekenbomen

grauwe schimmel

Laagstam: 1,5 kg/ha fruitboomhaag
Hoogstam: 150 g/100 liter
Maximaal 3 toepassingen per jaar
Voor en tijdens de bloei, bij de val van het bloemblad en tijdens het seizoen indien nodig.
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)

valse meeldauw

150 g/hl, max. 2 toepassingen/jaar
Veiligheidstermijn: 42 dagen

Aardbeien (onder bescherming)

grauwe schimmel

1,5 kg/ha, 1-2 toepassingen
Vanaf het begin van de bloei
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Zaaizaden van groenten
Zaaizaden van sierplanten

kiemschimmels

1,5 gram + 6 ml water per kg zaad
Door natte ontsmetting

Zaaizaden van peulvruchten
Zaaizaden van maïs
Zaaizaden van lupine

kiemschimmels

2,3 gram + 6 ml water per kg zaad
Dppr natte ontsmetting

Bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten) (niet bestemd voor consumptie)

fusarium

De bollen vlak voor het planten gedurende 30 minuten dompelen in een suspensie van 10 g/l
Maximaal 2 toepassingen per jaar

Sierbomen en sierheesters (niet bestemd voor consumptie)

schurft

150 g/hl, max. 2 toepassingen/jaar
Vanaf het veschijnen van de eerste symptomen

Sierplanten (eenjarige) (niet bestemd voor comsumptie)

Grauwe schimmel

150 g/hl, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Maximaal 2 toepassingen per jaar

Gebruik en Toepassingen:

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppevlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende matregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebrui-ker, bijv. in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding wordt toegepast.

Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Niet toepassen op de perenrassen Brederode, Président Loutreuille en Beurré d’Anjou, en op het appelras Winston wegens gevaar voor gewasbeschadiging.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Typhlodromus pyri en Anthocoris nemoralis.

CAPTAN 80 WG
Erkenningsnummer: 8759P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 80% captan
Fungicide
WG (Waterdispergeerbaar Granulaat)
Inhoud: 5 kilo

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden