Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Confidor 200 SL

Sterk systemisch insecticide voor de bestrijding van zuigende insecten op sierplanten en fruit.

CONFIDOR 200 SL
Erkenningsnummer: 8686P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 200 g/l imidacloprid
Insecticide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 1 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen

bloesemkevers

420 ml/ha fruitboomhaag, maximaal 2 toepassingen per jaar

Tot  het stadium ‘groene kluster’ en na de bloei.

Veiligheidstermijn: 14 dagen

bladluizen

230 l/fruitboomha haag, maximaal 2 toepassingen per jaar

Tot  het stadium ‘groene kluster’ en na de bloei.

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Spruitkool (open lucht)

bladluizen

20 ml/1000 planten, 1 toepassing

Toepassen voor het planten

Vooral in warme weersomstandigheden kan een zekere fytotoxiciteit waargenomen worden, die echter geen invloed heeft op de opbrengst.

Tabak

bladluizen

2,5 ml/are, 1-2 toepassingen vanaf het verschijnen van de eerste bladluizen

Hop

bladluizen

0,026 l/100 l, maximaal 2 toepassingen per jaar

Veiligheidstermijn: 35 dagen

Sierplanten

bladluizen

50 ml/100 l water, 1-2 toepassing per jaar

dop-, schild- en wolluizen

50 ml/100 l water, 1-2 toepassingen per jaar, bij het uitkomen van de eitjes of op het moment dat het laatste larvair stadium zich verplaatst of volgens de waarschuwingen

buxusbladvlo

50 ml/100 l water, toe te passen bij het uitkomen van de wintereieren

witte vliegen

50 ml/100 l water tegen de larven en de adulten van de witte vlieg, met een herhaling na 10-14 dagen

Maximaal 2 toepassingen per jaar

 

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Vermijd drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de omgeving van het behandelde gewas.


Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op P. Pesimilis, T. Pyri en Ambliseius spp.

 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden worden op het etiket onder de verantwoordelijkheid van de erkenningshouder vermeld.

 

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product, of andere producten die werkzame stoffen bevatten van dezelfde chemische familie (neonicotinoïden), niet vaker gebruiken dan in totaal tweemaal per productiecyclus van het gewas (tweemaal per jaar voor meerjarige teelten).

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De toelating voor Confidor 200SL wordt niet meer verlengd. De datum van intrekking is 19/12/2018.
De op de markt aanwezige voorraden mocht nog verkocht en opgeslagen worden tot 19/12/2018.
Dit product mcht nog gebruikt worden tot 19/12/2018.