Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Cuperit

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Kwekerijen van fruitbomen en fruitstruiken

 

0,6 kg/100 l, ter bevordering van de bladval
Max. 4 toepassingen/12 maanden

Appelbomen
Perenbomen

schurft

4 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, als eerste preventieve toepassing
Toepassingsstadium: groene knop (BBCH 56)
Nevenwerking tegen Erwinia amylovora

kanker
neusrot

4 kg/ha haag, bij voorkeur na een curatieve behandeling
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: bladval
(BBCH 93-97)

stambasisrot

4 kg/100 l water, door instrijken van de onderste 50 cm van de stam voor de gevoelige rassen
Max. 2 toepassingen/12 maanden

Kersenbomen
Kriekenbomen

vruchtrot (Monilinia)

hagelschotziekte

4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 liter (hoogstam)
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en
BBCH 95). Nevenwerking tegen Pseudomonas syringae

Perzikbomen

krulziekte

4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 liter (hoogstam)
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en
BBCH 95).

Pruimenbomen

hagelschotziekte
hongerpruimziekte
vruchtrot (Monilinia)

4 kg/ha haag (laagstam) of 0,4 kg/100 liter (hoogstam)
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: Zwellen van de knoppen en bladval (BBCH 51 en
BBCH 95).

Druivelaars

valse meeldauw
zwartrot

0,8 kg/100 liter, met een interval van 10-15 dagen
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: mei-september
Veiligheidstermijn: 42 dagen

Tomaten

alternariarot
phytophthora

4 kg/h haag, met een interval van 10-12 dagen
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Witloofwortelteelt

bacterierot

2 kg/ha
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: 3 weken voor de oogst

Witloof en roodloof (forcerie grond-teelt)
Witloof en roodloof (forcerie hydro-cultuur)

bacterierot

4,8 gram/0,5 liter/m², over de wortelkragen
Toepassingsstadium: na intafelen

Aardappelen (open lucht)
Pootaardappelteelt

phytophthora

4-5 kg/ha; het product kan in zekere gevallen fytotoxiciteit veroorzaken
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Hop

valse meeldauw

0,3-0,5 kg/100 liter, met een interval van 10 dagen
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Sierbomen en sierheesters
(niet bestemd voor consumptie)

naaldverbruining

0,8 kg/100 liter, eventueel in menging met een erkend product op basis van mancozeb
Max. 4 toepassingen/12 maanden

nectriakanker

4 kg/100 liter, als wondafdekmiddel
Max. 4 toepassingen/12 maanden

schurft

0,4 kg/100 liter, 1-2 toepassingen
Toepassingsstadium: volgens de waar-schuwingen

tak- en bloesemsterfte (Monilinia)

0,4 kg/100 liter, 1-2 toepassingen
Max. 4 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: tijdens de bloei (BBCH57-69)

Gebruik en Toepassingen:

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppevlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende matregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebrui-ker, bijv. in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding wordt toegepast.

Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

CUPERIT
Erkenningsnummer: 32P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 50% koperoxychloride
Fungicide
WP (Spuitpoeder)
Inhoud:  - 25 kilo

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden