Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
CYCOCEL 75
Erkenningsnummer: 8679P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 750 g chloormequat
Groeiregulator
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 5 liter

Cycocel 75

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Wintertarwe
Triticale
Spelt

Legeren door reductie van de stengelgroei

1 ltr/ha, max. 2 toepassingen/jaar
Toepassingsstadium: oprichten - 1e-2e knoopstadium (BBCH 30-32)

Zomertarwe

Legeren door reductie van de stengelgroei

0,6 ltr/ha, max. 1 toepassing/jaar
Toepassingsstadium: uitstoeiing - oprichten (BBCH 21-30)

Haver

Legeren door reductie van de stengelgroei

1,9 litr/ha, max. 1 toepassing/jaar
Toepassingsstadium: gewashoogte van 40 cm

Azalea

Slechte bloemzetting

30 ml/are, 2 toepassingen met een interval van 8-10 dagen; ter bevordering van de bloei en de vertakking

Sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)

Te lange bloemstelen

46 ml/100 ltr water
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Hibiscus

Sierplanten (eenjarig) (niet bestemd voor consumptie)

Te lange bloemstelen

123 ml/100 ltr water
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Pelargonium, Surfinia, Viola

Gebruik en Toepassingen:

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden