Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Cyren 4E

Insecticide voor de bestrijding van de koolvlieg in koolgewassen.

 

CYREN 4E
Erkenningsnummer: 8826P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 480 g/l chloorpyrifos
Insecticide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Vriwillige intrekking van de toelating van CYREN 4E

De toelating van dit gewasbeschermingsmiddel wordt ingetrokken op de vraag van de toelatingshouder.
De intrekkingsdatum is 31/01/20120

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/07/2018 (= ein de productie).
Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 31/01/2019 (= einde verkoop).
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/01/2020 (= einde gebruik).

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Broccoli (open lucht)

koolvlieg

100 ml van een verdunning van 15-20 ml product per 10 liter water, door aangieten aan de voet van de plant.

Veiligheidstermijn: 42 dagen

Bloemkool (witte en groene) (open lucht)

Spruitkool (open lucht)
 

Boerenkool (krulkool) (open lucht)

Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Vrijwillige intrekking van de toelatingen van CYREN 4E, PYCHLOREX 5 G en PYRISOL GR
10/07/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CYREN 4E (8826P/B; 480 g/l chloorpyrifos) en PYCHLOREX 5 G (8353P/B; 5% chloorpyrifos) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/07/2018.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 31/01/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/01/2020.

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Vrijwillige intrekking van de toelatingen van CYREN 4E  PYCHLOREX 5 G en PYRISOL GR
10/07/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CYREN 4E (8826P/B; 480 g/l chloorpyrifos) en PYCHLOREX 5 G (8353P/B; 5% chloorpyrifos) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/07/2018.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 31/01/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/01/2020.