Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Destroyer 480 EC
DESTROYER 480 EC
Erkenningsnummer: 9364P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 480 g/l chloorpyrifos
Insecticide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 1 liter - 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

Vermelding van speciale voorzorgsmaatregelen om vervuiling van het oppervlaktewater met de lege verpakkingen of de behandelingsresten te voorkomen.
 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Insecticide voor de bestrijding van de koolvlieg in koolgewassen.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Broccoli (open lucht)

koolvlieg

100 ml van een verdunning van 15-20 ml product per 10 liter water, door aangieten aan de voet van de plant.

Veiligheidstermijn: 42 dagen

Bloemkool (witte en groene) (open lucht)

Spruitkool (open lucht)
 

Boerenkool (krulkool) (open lucht)

Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)

Intrekking van de toelatingen van DESTROYER 480 EC en DURSBAN 480
04/04/2018

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen DESTROYER 480 EC (9364P/B, 480 g/l chloorpyrifos) en DURSBAN 480 (8195P/B, 480 g/l chloorpyrifos) werden ingetrokken ten gevolge van het niet ondersteunen van de dossiers voor de aanvragen voor her-erkenning.

De intrekkingsdatum is 30/09/2019.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/03/2018.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/09/2018.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/09/2019.

Dit product zit nu in de opgebruiktermijn.