Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Destroyer 480 EC
DESTROYER 480 EC
Erkenningsnummer: 9364P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 480 g/l chloorpyrifos
Insecticide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 1 liter - 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

Vermelding van speciale voorzorgsmaatregelen om vervuiling van het oppervlaktewater met de lege verpakkingen of de behandelingsresten te voorkomen.
 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Insecticide voor de bestrijding van de koolvlieg in koolgewassen.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Broccoli (open lucht)

koolvlieg

100 ml van een verdunning van 15-20 ml product per 10 liter water, door aangieten aan de voet van de plant.

Veiligheidstermijn: 42 dagen

Bloemkool (witte en groene) (open lucht)

Spruitkool (open lucht)
 

Boerenkool (krulkool) (open lucht)

Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)

Vergelijkbare producten met Destroyer 480 EC zijn:
• Cyren 4E
Dursban 480 EC
Pychlorex 480 EC