Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA

Gebruik en toepassingen:

Wachttijd: slechts na één week volgend op de bespuiting het gras laten begrazen of oogsten.

 

Om de doorlevende tweezaadlobbigen te bestrijden, moet u voldoende ontwikkelde planten behandelen. Schade aan naburige gewassen vermijden.

Het gebruik van dit product op weilanden wordt afgeraden gezien zijn werking ten vlinderbloemigen (klaver).

 

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Dit product mag niet verneveld worden.

Het is aangeraden het spuittoestel grondig te spoelen met een gepast product.

Dit product moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van de fytohormonen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

Dicotex

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Gazons en grasvelden

tweezaadlobbige onkruiden

(eenjarige en doorlevende)

100 ml/are

Speciale samenstelling voor de onkruidbestrijding in gazons en grasvelden.
Verdelgt bijna alle onkruiden in gazon.
Dicotex bestrijdt de meeste breedbladige onkruiden in gazons en/of grasvelden. Bijv.: klaver, zuring, muur, boterbloem, varkensgras, knoopkruid, distels, pinksterbloem, biggenkuid, koren-bloem, paardebloem, munt, paardenstaart, madeliefje, koekoeksbloem, ratelaar, margriet, leeuwentand, kruiskruid, herfststijloos, wilde peen, weegbree, hoornbloem, veelknopigen, enz....

Dicotex kan tijdens het hele actieve groeiseizoen van de onkruiden toegepast worden (eind april tot einde september). Toch zijn enkele onkruiden zoals boterbloem, herfststijloos, zuring en ratelaar gevoeliger in het voorjaar. Andere, zoals margriet, pinksterbloem, koekoeksbloem en wilde peen zijn gevoeliger in het najaar.
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden