Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Dorbang Granulaat
DORBANG GRANULAAT
Erkenningsnummer: 954P/P
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 5% chloorpyrifos
Insecticide
GR (Granulaat)
Inhoud: 25 kg

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Aardbeien

emelten (langpootmuggen)
ritnaalden (kniptor)
aardrupsen
engerlingen (meikever)
koolvlieg

Inwerken in de bodem:
• 30-40 kg/ha
• 2 g/m² in geval van gelokaliseerde behandeling

Toepassingsstadium: voor het planten of zaaien

 

Veiligheidstermijn: 42 dagen

Uien (open lucht)

Broccoli (open lucht)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht)

Spruitkool (open lucht)

Sluitkool (kabuiskool) (open lucht)

Boerenkool (krulkool) (open lucht)

Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)

Asperge (open lucht)

Prei (open lucht)

Broccoli (open lucht)

koolvlieg

Inwerken in de bodem: 2 g/plant aan de voet van de plant
Bij het planten of enkele dagen later
Veiligheidstermijn: 42 dagen

 

Bloemkool (witte en groene) (open lucht)

Spruitkool (open lucht)

Sluitkool (kabuiskool) (open lucht)

Boerenkool (krulkool) (open lucht)

Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestruivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.


Is een vergeblijkbaar product met Dursban 5G en Pÿchlorex 5G


De vergunning voor de parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel DORBANG GRANULAAT (954P/P; 5% chloorpyrifos) wordt ingetrokken.

 

Het bewaren en het op de markt brengen door de vergunningshouder was toegelaten tot 31/07/2018.

Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 31/01/2019.

Het gebruik is toegelaten tot 31/01/2020.