Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Dual Gold
DUAL GOLD
Erkenningsnummer: 9244P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 960 g/l s-metolachloor
Herbicide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud:

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).


De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Mogelijke vervanggewassen: aardappel, Vicia-boon, drooggeoogste stamslabonen, erwt, koolgewassen, schorseneer, biet, zaaiui en zomergerst na een oppervlakkige, niet-kerende grondbewerking; na een kerende grondbewerking kunnen tevens maïs, raap, spinazie, stamslabonen, witloof, wortel en zomerhaver als vervanggewas geteeld worden.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld worden op heet etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Aardbeien (open lucht) (selectieveld en vermeerderingsveld

Eenjarige grasachtige onkruiden

0,7 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen, rijbehandeling op de moederplanten
Toepassingsstadium: 1-14 dagen na het planten
Veiligheidstermijn: 30 dagen

Aardbeien (porductieveld)(open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden

0,7 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Toepassingsstadium: 1-14 dagen na het planten
Veiligheidstermijn: 30 dagen

Koolraap (open lucht)
Raap (stoppelraap, meiraap)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,3 l/ha; max. 1 toepassing per teelt; bij naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: voor opkomst (BBCH 01-08)

Broccoli (open lucht)
Bloemkool (witte en groene)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,3 l/ha; max. 1 toepassing per teelt; bij naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: 1-5 dagen na het planten
Veiligheidstermijn: 73 dagen

Spruitkool (open lucht)
Sluitkool (kabuiskool)(open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,3 l/ha; max. 1 toepassing per teelt; bij naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: 1-5 dagen na het planten
Veiligheidstermijn: 86 dagen

Boerenkool (krulkool)(open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,3 l/ha; max. 1 toepassing per teelt; bij naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: voor opkomst (BBCH 01-08) of 1-5 dagen na het planten
Veiligheidstermijn: 69 dagen

Witloofwortelteelt (open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Zwarte nachtschade
Kamille (echte)

0,1-0,6 l/ha; 1-3 toepassingen met een interval van 8 dagen; max. 1,3 l/ha/12 maanden
Toepassingsstadium: 1-8 bladeren (BBCH 11-18)

Stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst)

Eenjarige grasachtige onkruiden

1 l/ha; 1 toepassing
Toepassingsstadium: voor opkomst (BBCH 01-08)

Viciabonen (paarde-, duive-, tuinboon) (open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,8 l/ha; max. 1 toepassing/teelt
Toepassingsstadium: voor opkomst (BBCH 01-08)

Viciabonen (paarde-, duive-, tuinboon) (open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,5 l/ha; max. 1 toepassing/teelt
Toepassingsstadium: na opkomst (BBCH 12-14)

Maïs (behalve suikermaïs)

Hanepoot

0,9 l/ha; 1 toepassing; max. 1,5 l/ha/12 maanden (max. 1,6 l/ha/12 maanden op humusrijke bodems)
Toepassingsstadium: na opkomst - 3-4 bladeren (BBCH 12-14)

Bieten

Eenjarige grasachtige onkruiden
Hanepoot
Zwarte nachtschade
Kamille (echte)

0,5-0,65 l/ha; 1 toepassing in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat; max. 1,3 l/ha/12 maanden
Toepassingsstadium: 4-6 bladeren (BBCh 14-16)

Bieten

Eenjarige grasachtige onkruiden
Hanepoot
Zwarte nachtschade
Kamille (echte)

1,3 l/ha; 1 toepassing; max. 1,3 l/ha/12 maanden
Toepassingsstadium: 6-8 bladeren (BBCh 16-18)

Cichorei

Eenjarige grasachtige onkruiden
Zwarte nachtschade
Kamille (echte)

0,1-0,6 l/ha; 1-3 toepassingen met een interval van 8 dagen; max. 1,3 l/ha/12 maanden
Toepassingsstadium: 1-8 bladeren (BBCh 11-18)

Knolbegonia

Eenjarige grasachtige onkruiden
 

0,5 l/ha; max. 1 toepassing; bij een naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: kort na het planten

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,5 l/ha; 1 toepassing in menging met een product op basis van 100 g/ha isoxaben, gevolgd door 350 g/ha bentazon bij de opkomst van de eerste onkruiden
Toepassingsstadium: kort na het planten; naakte of weinig veronkruide bodem

Sierplanten (eenjarige)(open lucht) (niet bestemd voor consumptie)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,5 l/ha; 1 toepassing; max. 1,5 l/ha/12 maanden
Toepassingsstadium: na het planten
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Dendranthema

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden