Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
EMINENT
Erkenningsnummer: 9566P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 125 g/l tetraconazool
Fungicide
ME (Micro-emulsie)
Inhoud: 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Witloofwortelteelt

echte meeldauw

roest

0,8 l/ha, 1 toepassing

Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen

Maximaal 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 30 dagen

Wintertarwe

echte meeldauw

1 l/ha, in menging met 500 g/l chloorthalonil

Maximaal 1 toepassing/jaar

Eerste knoop - aarvorming (BBCH 31-59)

bruine roest

gele roest

septoriose

1 l/ha

Maximaal 1 toepassing/jaar

Eerste knoop - aarvorming (BBCH 31-59)

Suikerbieten

echte meeldauw

roest

ramularia-bladvlekkenziekte

0,8 l/ha, 1-2 toepassingen met interval van 20 dagen, vanaf het verschijnen van de symptomen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 42 dagen

Cichorei

echte meeldauw

0,8 l/ha, max. 1 toepassing,

vanaf het verschijnen van eerste symptomen

Veiligheidstermijn: 30 dagen

roest

0,8 l/ha, max; 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 30 dagen

Sierbomen en -heesters

roest

50-75 ml/100 l water, 1 toepassing, eventueel toepassen in 3 fracties van 15-25 ml/100 l water met een interval van 14 dagen

Maximaal 1 toepassing/teelt

echte meeldauw

75 ml/100 l water

Preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen

Maximaal 1 toepassing/teelt

cylindrocladium spp.

75 ml/100 l water

Preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen

Maximaal 1 toepassing/teelt

volutella spp.

75 ml/100 l water

Preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen

Maximaal 1 toepassing/teelt

Bosbouw

populierenroest

50-75 ml/100 l water, 1 toepassing

Alleen de gevoelige populieren-rassen Beaupré, Boelare, Hoogvorst en Hazendans mogen behandeld worden.

Eminent
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden