Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
EMINENT GARDEN
Toelatingsnummer: 9978G/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling: 125 g/l tetraconazool
Fungicide
ME (Micro Emulsie)
Inhoud: 40 ml

Tegen schimmelziekten in sierbomen en –heesters. (Volutella buxi en Cylindrocladium buxicola) Sterk aanbevolen voor schimmelproblemen bij buxus zoals o.a. taksterfte. Heeft een systemische werking waardoor het zowel voorkomend als genezend werkt.
 

 

Eminent Garden

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Sierbomen en sierheesters (niet bestemd voor consumptie)

taksterfte
echte meeldauw
roest

7 ml/10 l, tot afdruipen, 1 toepassing; max. 1 toepassing per teelt.
Toepassingsstadium: maart - oktober
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: buxus.
Risicobeperkende maatregelen: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters
 

Gebruik en Toepassingen:

Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden