Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
ENVIDOR
Erkenningsnummer: 9409P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 240 g/l spirodiclofen
Acaricide/Insecticide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Gebruik en Toepassingen:

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Verwijder of bedek bijenkorven rijdens het gebruik van het product. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit

Zorg ervoor dat u met het product, of zijn verpakking, geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Was alle beschermende kleding na gebruik.

 

Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde resistentieletter of -code bevatten, afwisselen met producten die werkzame stoffen met een andere resistentieletter of -code bevatten.
De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is U. De code voor de werkingswijze is 23.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van geïntegreerde bestrijding wordt toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

appelbomen
perenbomen

spintmijten
roestmijt
dop-, schild- en wolluizen

0,45 l/ha haag; max. 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: na de bloei (BBCH70)
Ten laatste 6 weken voor en ten vroegste 6 weken na de introductie van Typhlodromus pyri.
Niet toepassen op appels die bestemd zijn voor ciderproductie.

Veiligheidstermijn: 14 dagen

druivelaars (open lucht)

spintmijten

0,18 l/ha haag; max. 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: voor de bloei (BBCH11-59)
Veiligheidstermijn: 14 dagen

druivelaars (open lucht)

spintmijten

0,22-0,36 l/ha haag; max. 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: einde bloei tot rijping (BBCH69-85)
Veiligheidstermijn: 14 dagen

aardbeien

spintmijten

0,4 l/ha; 1-2 toepassingen in blok met een interval van 7-10 dagen
Toepassingsstadium: tussen het planten en de bloei

aalbessen (witte, rode, zwarte)

spintmijten

0,4 l/ha haag; 1 toepassing
Toepassingsstadium: na de bloei
Veiligheidstermijn: 14 dagen

sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

spintmijten

40 ml/100 l water; 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7-10 dagen
Toepassingsstadium: voor of na de bloei
Toepassingsstadium vijand: begin aantasting

galmijten en roestmijten

40 ml/100 l water; 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7-10 dagen
Toepassingsstadium: voor of na de bloei
Toepassingsstadium vijand: begin aantasting

bladvlooien

40 ml/100 l water; 1 toepassing
Toepassingsstadium: voor of na de bloei

dop-, schild- en wolluizen

40 ml/100 l water; 1 toepassing
Toepassingsstadium: voor of na de bloei
 

Envidor
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden