Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
ETHEPRO
Erkenningsnummer: 7775P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 480 g/l ethefon
Groeiregulator
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 5 liter

Ethepro

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Tomaten (onder bescherming)

Ongelijkmatige afrijping

0,8 l/ha haag, max. 1 toepassing/teelt
Het vruchtdragende gedeelte van de teelt behandelen over een maximale hoogte van 1 meter.
Toepassingsstadium: preventief
Veiligheidstermijn: 7 dagen

Wintertarwe

Legeren door reductie van stengelgroei

0,5-1,25 l/ha, 1 toepassing op wintertarwe die voordien niet behandeld werd met chloormequat. In de percelen tarwe voorafgaandelijk behandeld met chloormequat in het stadium aar op 1 cm - eerste knoop (BBCH 30-31) waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling tegen het legeren met een erkend product op basis van ethefon overwogen worden; de toepassing zal in dat geval gebeuren aan de dosis van 0,50-0,75 l/ha vanaf BBCH 37-39 tot en met BBCH 45.
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)

Wintergerst

Legeren door reductie van stengelgroei

1-1,25 l/ha, 1 toepassing, preventief
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39)

Zomergerst

Legeren door reductie van stengelgroei

0,6-0,8 l/ha, 1 toepassing, preventief
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39)

Rogge

Legeren door reductie van stengelgroei

 

1,5 l/ha, 1 toepassing, preventief
Toepassingsstadium: ligula zichtbaar - openen van bladschede (BBCH 39-45)

Triticale

Legeren door reductie van stengelgroei

 

0,5-1,25 l/ha, 1 toepassing op triticale die voordien niet met chloormequat behandeld werd.
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)

Spelt

Legeren door reductie van stengelgroei

 

0,75 l/ha, 1 toepassing op spelt die voordien niet behandeld werd met chloormequat. In de vooraf met chloormequat behandelde percelen waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een behandeling met een erkend product op basis van ethefon aan de dosis van 0,5 l/ha vanaf BBCH 39 tot  en met BBCH 45 overwogen worden.
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)

Vlas

Legeren door reductie van stengelgroei

 

1,5 l/ha, 1 toepassing, preventief
Toepassingsstadium: bij een hoogte van 40-50 cm
De zaden van behandeld vlas niet in diervoeding gebruiken.

Koolzaad (open lucht)

Legeren door reductie van stengelgroei

0,3 l/ha in menging met 125 g w.s./ha tebuconazool, preventief
Toepassingsstadium: bloemknoppen van de hoofdbloemtros individueel zichtbaar, gesloten - bloemknoppen van de secundaire bloemtrossen individueel zichtbaar, maar gesloten (BBCh 55-57)

Sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig)(niet bestemd voor consumptie)

Ter bevordering van het vertakken

0,0875 l/100 l, 1 toepassing, preventief
Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uit gevoerd met de volgende soorten: chrysant.

Tegen een te vroege bloei

0,15 l/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 6 dagen, preventief
Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uit gevoerd met de volgende soorten: chrysant.

Gebruik en toepassingen:

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.


De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd.

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden