Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
FLORAMITE 240SC
Erkenningsnummer: 9462P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 240 g/l bifenazaat
Acaricide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Gebruik en Toepassingen:

Een behandeling uitvoeren zodra spintmijten worden waargenomen. Maximaal 1 toepassing.

Het product toepassen met voldoende water om een optimale bevochtiging te bereiken van zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren.

 

Zorg ervoor dat u met het product, of zijn verpakking, geen water verontreinigt.

Was alle beschermende kledij na gebruik.

 

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is H.

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde resistentieletter bevatten, niet vaker gebruiken dan in totaal éénmaal per productiecyclus van het gewas (éénmaal per jaar voor meerjarige teelten).

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

 

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Chrysoperla carnea, Orius laevigatus, Aphidius rhopalosipi, Poecilus cupreus en Encarsia formosa. Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Typhlodromus pyri bij gebruik in open lucht.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

aardbeien

bonespintmijt

rode spin

0,4 l/ha, 1 toepassing

Zodra de eerste spintmijten worden waargenomen.

Veiligheidstermijn: 1 dag

aubergine (onder bescherming)

augurk (onder bescherming)

courgette (onder bescherming)

eierplant (onder bescherming)

komkommer (onder bescherming)

paprika (onder bescherming)

patisson (onder bescherming)

spaanse peper (onder bescherming)

tomaten (onder bescherming)

bonespintmijt

rode spin

0,4 l/ha of 0,4 l/ha haag, 1 toepassing

Zodra de eerste spintmijten worden waargenomen.

Veiligheidstermijn: 1 dag

augurk (open lucht)

courgette (open lucht)

patisson (open lucht)

bonespintmijt

rode spin

0,4 l/ha of 0,4 l/ha haag, 1 toepassing

Zodra de eerste spintmijten worden waargenomen.

Veiligheidstermijn: 1 dag

sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

bonespintmijt

rode spin

40 ml/100 liter water (0.04%)

Maximaal 1 toepassing

Het gebruik in sierplanten werd toege-staan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten:

Hedera, Croton, Hibiscus, Cymbidium, Diefenbachia, Epipremnum, Gerbera, Peperomia, Rosa, Obstoemeria, Dianthus, Chrysanthemum.

Floramite 240SC
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Floramite is een seleftief acaricide. Het is een contactmiddel en heeft een “knockdown” effect na toepassing, gevolgd door een lange residuele werking. Het product heeft weinig nadelige effecten op natuurlijke vijanden en is daarom geschikt voor gebruik in geïntegreerde teeltsystemen.

Is werkzaam tegen de eieren, larven en de volwassen organismen.