Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

  Nagelsberg BVBA
FOR-INSECT
Toelatingsnummer: 9893G/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling: 5 g/l acetamiprid
Insecticide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 300 ml

For-Insect is een insectenmiddel ter bestrijding van de meeste insecten op sierplanten. Ideaal voor gebruik op coniferenhagen en sierstruiken. Heeft een systemische werking waardoor het in de sapstroom van de plant wordt opgenomen. Biedt daarom 3 tot 4 weken werking. Insecten die van de plant eten sterven (maaggif). Het resultaat is niet onmiddellijk zichtbaar, maar de planten blijven wel veel langer insectenvrij.

Van toepassing voor:

 • Bladluizen op sierplanten
 • Bladluizen op rozen
 • Beukenbladluis
 • Elzenhaantje
 • Kommaschildluis
 • Buxusmot
 • Rupsen op Carpinus
   
For-Insect

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

bladluizen
dop-, schild- en wolluizen
witte vliegen
wantsen
trips
rupsen
kevers (adulten, larven)
 

Vanaf het verschijnen van de insecten.

 • Gewashoogte kleiner dan 50 cm:
  6 ml/l water/10 m², 1-2 toepassingen, met een interval van 3-4 weken
 • Gewashoogte tussen 50 en 125 cm:
  9 ml/l water/10 m², 1-2 toepassingen, met een interval van 3-4 weken
 • Gewashoogte groter dan 125 cm:
  12 ml/l water/10 m², 1-2 toepassingen, met een interval van 3-4 weken
  Risicobeperkende maatregelen: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters

Maximum 2 toepassingen/12 maanden
Risicobeperkende maatregel: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters
 

Gebruik en Toepassingen:

Gevaarlijk voor bijen.
Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid.

Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden