Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Frontier Elite
FRONTIER ELITE
Erkenningsnummer: 9387P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 720 g/l dimethenamide-p
Herbicide
EC (Emulgeer Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie de driftreducerende maatregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld , worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Draag beschermende handschoenen, beschermende kelding en draag oogbescherming.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Broccoli (open lucht)
Bloemkool (witte en groene)
Spruitkool (open lucht)
Boerenkool (krulkool)(open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: Na het planten, bij het hernemen van de groei - tot 6 bladeren (BBCH 16)
Het product kan fytotoxiciteit veroorzaken in koolgewassen. Het middel wordt gebruikt onder verantwoordelijkheid van de toepasser.

Witloofwortelteelt (open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Vogelmuur
Duizendknopigen
Melganzevoet

0,1-0,6 l/ha, 1-3 toepassingen
Toepassingsstadium: 3-8 bladeren (BBCH 13-18)
Maximaal 1 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt.
Het product is niet werkzaam tegen varkensgras

Vicia-bonen (paarde-, duive-, tuinbonen)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

 

1 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: voor-opkomst (BBCH 01-08)
Maximaal 1 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt.
Het product is niet werkzaam tegen varkensgras

Vicia-bonen (paarde-, duive-, tuinbonen)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

 

0,5 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: na-opkomst (BBCH 12-14)
Maximaal 1 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt.
Het product is niet werkzaam tegen varkensgras

Prei (zaaibed)(open lucht)

Grasachtige onkruiden (eenjarige en doorlevende)
Tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

0,7 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: voor-opkomst (BBCH 01-08)
Maximaal 1,4 l/ha/12 maanden, maximaal 1 toepassing per teelt

Prei (productieveld)(open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,4 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: 5-21 dagen na het planten, na het hernemen van de groei
Maximaal 1,4 l/ha/12 maanden, maximaal 1 toepassing per teelt

Maïs (behalve suikermaïs)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Zwarte nachtschade

1,4 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: voor-opkomst (BBCH 01-08)
Maximaal 1,4 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt

Suikermaïs (open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Zwarte nachtschade

1,4 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: 3-4 bladeren (BBCH 13-14)
Maximaal 1,4 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt

Suikermaïs (open lucht)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Zwarte nachtschade

1,4 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: voor-opkomst (BBCH 01-08)
Maximaal 1,4 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt

Bieten

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Vogelmuur
Duizendknopigen
Melganzevoet

1 l/ha, niet in menging, 1 toepassing
Toepassingsstadium: 6-8 bladeren (BBCH 16-18)
Maximaal 1 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt.
Het product is niet werkzaam tegen varkensgras

Bieten

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Vogelmuur
Duizendknopigen
Melganzevoet

0,35-0,5 l/ha, 1-3 toepassingen
Toepassingsstadium: 4-6 bladeren (BBCH 14-16)
Maximaal 1 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt.
Het product is niet werkzaam tegen varkensgras

Cichorei

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Vogelmuur
Duizendknopigen
Melganzevoet

0,1-0,6 l/ha, 1-3 toepassingen
Toepassingsstadium: 3-8 bladeren (BBCH 13-18)
Maximaal 1 l/ha/12 maanden, maximaal 3 toepassingen per teelt.
Het product is niet werkzaam tegen varkensgras

Sierplanten (eenjarige)(open lucht) (niet bestemd voor consumptie)

Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: Na plantdatum
Max. 1,4 l/ha/12 maanden, maximaal 1 toepassing per teelt. Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Dendranthema
Het product is niet werkzaam tegen varkensgras

 

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden