Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
FUBOL GOLD
Erkenningsnummer: 9475P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 64% mancozeb
                      3,88% metalaxyl-m
Fungicide
WG (Waterdispergeerbaar Granulaat)
Inhoud: 10 kllo

Gebruik en Toepassingen:

 

Product is bestemd voor beroepsgebruik.

 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Was alle beschermende kledij na gebruik.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen.

 

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Druivelaars (open lucht)

valse meeldauw

0,75 kg/ha haag, max. 3 toepassingen/seizoen met een interval van 10-14 dagen

Preventieve toepassing

Veiligheidstermijn: 56 dagen

Schorseneren (open lucht)

witte roest

2,5 kg/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7-14 dagen

Bij het verschijnen van de eerste symptomen

Veiligheidstermijn: 60 dagen

Sjalot (open lucht))

Uien (drooggeoogste)

valse meeldauw

2 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen; preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen.

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Knoflook (open lucht

valse meeldauw

2 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen; preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen.

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Bloemkool (witte en groene)

Broccoli (open lucht)

Spruitkool (open lucht)

witte roest

2 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14-21 dagen; vanaf het verschijnen van de eerste symptomen

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Koolrabi (open lucht)

witte roest

2 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14-21 dagen; vanaf het verschijnen van de eerste symptomen

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Slasoorten

valse meeldauw

1,9 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Peterselie (consumptiebla-deren en/of stengels)

valse meeldauw

1,9 kg/ha, 1 toepassing/plukcyclus; maximaal 2 toepassingen/seizoen; preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Rucola

valse meeldauw

1,9 kg/ha, 1 toepassing/snede; maximaal 3 toepassingen/12 maanden

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Aardappelen (open lucht)

Aardappelpootgoedteelt

phytophthora

2,5 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Tabak

valse meeldauw

blauwe schimmel

2,5 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

blad- en takphytophthora en valse meeldauw

0,25 kg/100 l water, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen; preventief bij het verschijnen van de eerste symptomen

Fubol Gold
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden