Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
GARLON
Erkenningsnummer: VERVALLEN
Samenstelling: 480 g/l triclopyr
Herbicide
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Inhoud: 1 ltr

Garlon

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Grasland-Weiland

houtige planten

40 ml/10 l, plaatselijke behandeling; na-opkomst

Ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 14 dagen voor het maaien of beweiden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Gazons-Grasvelden

houtige planten

40 ml/10 l, plaatselijke behandeling; na-opkomst

Ontwikkelde vegetatie

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Alle teelten

houtige planten

40 ml/10 l, plaatselijke behandeling; na-opkomst

Ontwikkelde vegetatie

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Verharde permanent onbeteelde terreinen

houtige planten

1,5 l/ha; na-opkomst

Ontwikkelde vegetatie

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

houtige planten

1,5 l/ha; na-opkomst

Ontwikkelde vegetatie

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Gebruik en toepassingen:

Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea en Pardosa amenta.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Het is aangeraden het spuittoestel grondig te spoelen met een gepast product.

Algemene opmerking:

Niet behandelen als de temperatuur minder dan 15°C bedraagt.

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Het ideale product voor de bestrijding van o.a. struikgewas, bramstruiken, stekelbrem, netels, distels, zuring en kattestaart.

De erkenning voor Garlon (7208/B) is vervallen voor de Belgische markt.
Voor de Belgische markt is Garlon Super (9758P/B) in de handel verkrijgbaar.