FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden  

Onkruidbestrijding in gazon/grasland/weiland

Onkruiden zijn planten die hun plaats niet weten. De storende werking van onkruid in het gazon, grasland of weiland is dat het net als gras voedingsstoffen nodig heeft, die het uit de bodem opneemt. Onkruid is dus concurrentie voor het gras. Hoe meer onkruid er is, hoe groter het aandeel voedingsstoffen is dat het onkruid uit de bodem opneemt en het gras te kort komt.

Onkruid betwist het gras niet alleen wat betreft voedingsstoffen, maar ook wat betreft plaats, water en lciht, waardoor de ontwikkeling van het gras geremd wordt.

En dan is er ook nog het esthetische aspect, maar dat is een kwestie van smaak. Iedereen kan zelf beslissen of, en in welke mate, hij onkruid duldt en of hij bij verwijdering van onkruid mechanisch te werk gaat of het inzetten van onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) verkiest.

Mooi gazon, grasland of weiland vergt onderhoud en zorg. Eén van de belangrijkste maatregelen is de bestrijding van onkruid. Want als onkruiden onbeperkt mogen uitgroeien, verstikt het gras hopeloos!
Heel veel onkruiden ontwikkelen zich immers vlak tegen de grond en ontsnappen zo aan het maaien. Denk maar aan klaver, paardebloem, weegbree,madeliefje, kruipende boterbloem, …

U moet dus op een mechanische manier of met behulp van herbiciden de onkruiden uit uw grasland zien te verwijderen. Indien u kiest voor het gebruik vn onkruidbestrijdingsmiddelen heeft u een herbicide nodig die selectief is voor grassen. Dat wil zeggen : dood al het onkruid maar niet de grasachtigen.

Enkele van de producten die u zou kunnen gebruiken om een mooi gazon of grasland te verkrijgen zijn:
•  Selectief voor  grassen
•  Bestrijd hardnekkige onkruiden en houtachtigen
•  Erkend voor het afdoden van boomstronken
•  1 toepassing per jaar (bij voorkeur in de lente)

•  Bevat 103,6 g/l triclopyr en 93 g/l 2.4D