Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Genoxone
GENOXONE
Erkenningsnummer: 9497P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 103,6 g/l triclopyr
                        93 g/l 2,4 D
Herbicide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 3 liter

Krachtige onkruid- en gewasdoder
Bestrijdt breedbladige onkruiden en houtige planten, maar laat het gras ongemoeid.

Zelfs de moeilijke onkruiden worden bestreden: zoals netels, distels bramen, paardestaart .....
Ook geschikt voor het afdoden van boomstronken

Gebruik en Toepassingen:

Een plaatselijke toepassing met Genoxone is soms nodig om de vuile hoeken en randen van uw veld op te ruimen. Of om de hardnekkige onkruiden dieper in uw veld te bestrijden.

Genoxone verlost u van beide problemen: houtachtigen en hardnekkigen; maar is selectief voor grassen!

Werkt zeer doeltreffend tegen houtige planten, dicotylen en paardestaart.

 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld. Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Grasland-weiland

houtige planten

1,25 l/100 l water, plaatselijke behandeling, maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingstadium: na-opkomst, in de lente

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Gazons en grasvelden

houtige planten

1,25 l/100 l water, plaatselijke behandeling, maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingstadium: na-opkomst, in de lente

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Alle teelten

houtige planten

1,25 l/100 l water, plaatselijke behandeling, maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingstadium: na-opkomst, in de lente

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Sierbomen en -heesters

(niet bestemd voor consumptie)

stronken

een concentratie van 50%, door het insmeren van de pas geknotte stronken

Permanent onbeteelde terreinen

houtige planten

1,25 l/100 l water, plaatselijke behandeling, maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingstadium: in de lente

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

houtige planten

1,25 l/100 l water, plaatselijke behandeling, maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingstadium: in de lente

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

paardestaart

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden