Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
GIBB PLUS
Erkenningsnummer: 8471P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 10 g/l gibberelline A4+7
Groeiregulator
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 1 liter

Gibb Plus

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Kwekerijen van appel- en perenbomen

Slechte vertakking

28,5-47,5 ml/l water, in menging met 3-5 ml globaryll 100 en 1 ml/l niet-ionische uitvloeier;
1 toepassing; spuiten tot afdruipen op de bovenste 30-40 cm van de snoeren zodra deze een hoogte hebben bereikt waarop de vertakkingen gewenst zijn
Toepassingsstadium: hoogte van de gewenste vertakkingen (volgens de gevoeligheid van de cultivars situeert de behandelingsperiode zich over het algemeen tussen einde juni en begin juli)

Appelbomen

Ruwschilligheid

0,3-0,6 l/ha haag; 1-4 toepassingen met een interval van 10 dagen; door spuiten of vernevelen
Toepassingsstadium: einde van de bloei (BBCH69)

Perenbomen

Slechte vruchtzetting

Ter bevordering van de bloemzetting, aan volgende dosissen:
• op de variëteit ‘Conference’: 350 ml/ha haag, in menging met de volledige erkende dosis van een formulering op basis van gibberellinezuur 3 (GA3)
• op andere variëteiten: 700 ml/ha haag
Toepassingsstadium: bloei (BBCH60-69), bij voorkeur bij het vallen van de eerste bloemblaadjes

Gebruik en toepassingen:

De toepassing van Gibb Plus kan de vorming van bloemknoppen ongunstig beïnvloeden.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden