Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
GLOBARYLL 100
Erkenningsnummer: 9505P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 100 g/l 6-benzyladenine
Groeiregulator
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 1 liter

Globaryll 100

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Kwekerijen van appel- en perenbomen

Slechte vertakking

3-5 ml/l water, in menging met 28,5-47,5 ml van een erkend product op basis van 10 g/l gibberelline A4+7 en 1 ml/l van een erkende uitvloeier;
1 toepassing; spuiten tot afdruipen op de bovenste 30-40 cm van de snoeren zodra deze een hoogte hebben bereikt waarop de vertakkingen gewenst zijn
Toepassingsstadium: hoogte van de gewenste vertakkingen (volgens de gevoeligheid van de cultivars situeert de behandelingsperiode zich over het algemeen tussen einde juni en begin juli)

Appelbomen

Overtollige vruchtzetting

1 l/ha haag; 1 toepassing
Toepassingsstadium: diameter van de vruchten 10-12 mm (BBCH71)

Perenbomen

Overtollige vruchtzetting

1,34 l/ha haag; 1 toepassing
Toepassingsstadium: diameter van de vruchten 10-12 mm (BBCH71)

Gebruik en toepassingen:

Enkel toepassen op droge bomen en aan een minimum temperatuur van 18°C.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden