Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Glyphase

Teelten:

Erkende bestrijding van:

Dosis en toepassing:

Drooggeoogste stamslabonen

onkruiden

kweekgras

3-4 l/ha; max. 1 toepassing/teeltcyclus
Toepassingsstadium: 50% van de peulen rijp, zaden hard en droog (BBCH 85)

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Voedererwten

Vicia-bonen (paardebonen, duivenbonen, tuinbonen) (drooggeoogst) (open lucht)

Gerst

onkruiden

kweekgras

distels

aardakker

3-4 l/ha; bij ontwikkelde onkruidvegetatie; max. 1 toepassing/teeltcyclus
Toepassingsstadium: deegrijpheid, bladeren, stengels en knopen zijn volledig geel (BBCH 85)

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Rogge

Haver

Spelt

Tarwe

Triticale

Kerstsparren (Picea et Abies)

kweekgras

4 l/ha; bij ontwikkelde onkruidvegetatie Toepassingsstadium: op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten

distel

brandnetel

varen

6 l/ha; bij ontwikkelde onkruidvegetatie Toepassingsstadium: op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten

Grasland-weiland

onkruiden

4-7 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen; bij ontwikkelde onkruidvegetatie; maximaal 1 toepassing/teeltcyclus

Veiligheidstermijn: 5 dagen voor het zaaien, beweiden, inkuilen of hooien

Gazon-grasveld

onkruiden

4-7 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen.

Alle teelten

onkruiden

2-4 l/ha
of 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn
of 3,3-3,5 l aanlengen tot 10 l voor plaatselijke behandeling met onkruidstrijkers in land- en tuinbouw voor zover er een voldoende hoogteverschil is tussen de teelt en de onkruiden
of behandeling tussen de rijen: in functie van het gebruikte materieel en van de te bestrijden onkruiden

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m²; aanstrijken of spuiten tot afvloeiing; bij ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

stronken

100 ml/5 l water/100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken; bij ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

kweekgras

zuring

4 l/ha, ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

akkerwinde/haagwinde

7-8 l/ha, ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

bijvoet, boterbloem, distels, brandnetels, varens, wilgeroosje, basterdwederik, braamstruiken, weegbree, samengesteldbloemige onkruiden

6 l/ha, ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

Japanse duizendknoop

9-10 l/ha, ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

klein hoefblad, akkermelkdistel, bereklauw

7-8 l/ha, ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

paardestaart

9-10 l/ha, ontwikkelde vegetatie

paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

onkruiden

2-4 l/ha

Of 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn

Bij ontwikkelde vegetatie

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Bij ontwikkelde vegetatie

stronken

100 ml/5 l water/100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken

Bij ontwikkelde vegetatie

kweekgras

zuring

4 l/ha, ontwikkelde vegetatie

 

akkerwinde/haagwinde

7-8 l/ha, ontwikkelde vegetatie

bijvoet, boterbloem, distels, brandnetels, varens, wilgeroosje, basterdwederik, braamstruiken, weegbree, samengesteldbloemige onkruiden

6 l/ha, ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

Japanse duizendknoop

9-10 l/ha, ontwikkelde vegetatie

klein hoefblad, akkermelkdistel, bereklauw

7-8 l/ha, ontwikkelde vegetatie

 

paardestaart

9-10 l/ha, ontwikkelde vegetatie

paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd

Verharde permanent onbeteelde terreinen

onkruiden

2-4 l/ha,
of 2,8-4  l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn

Bij ontwikkelde vegetatie

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Bij ontwikkelde vegetatie

stronken

100 ml/5 l water/100 m²,  aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken

Bij ontwikkelde vegetatie

kweekgras

zuring

4 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

akkerwinde/haagwinde

7-8 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

bijvoet, boterbloem, distels, brandnetels, varens, wilgeroosje, basterdwederik, braamstruiken, weegbree, samengesteldbloemige onkruiden

6 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

Japanse duizendknoop

9-10 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

klein hoefblad

akkermelkdistel

bereklauw

7-8 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

paardestaart

9-10 l/ha, paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd

Bij ontwikkelde vegetatie

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

onkruiden

2-4 l/ha

of 2,8-4 l/ha als de onkruiden sterk ontwikkeld zijn

Bij ontwikkelde vegetatie

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Bij ontwikkelde vegetatie

stronken

100 ml/5 l water/100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken

Bij ontwikkelde vegetatie

kweekgras

zuring

4 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

akkerwinde/haagwinde

7-8 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

bijvoet, boterbloem, distels, brandnetels, varens, wilgeroosje, basterdwederik, braamstruiken, weegbree, samengesteldbloemige onkruiden

6 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

Japanse duizendknoop

9-10 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

klein hoefblad

akkermelkdistel

bereklauw

7-8 l/ha

Bij ontwikkelde vegetatie

paardestaart

9-10 l/ha, paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd

Bij ontwikkelde vegetatie

Waters

 

 

Maximum concentratie aan werkzame stof in het behandelde water : 1 mg/l

 

 

Veiligheid: 10 dagen voor gebruik van water voor irrigatie, aangieten en spuiten

waterplanten

4-8 l/ha, ontwikkelde vegetatie (behandeling van de bovenstaande bladeren)

liesgras

riet

4 l/ha, ontwikkelde vegetatie (behandeling van de bovenstaande bladeren)

lisdodde

8 l/ha, ontwikkelde vegetatie (behandeling van de bovenstaande bladeren)

zegge, veenwortel

6 l/ha, ontwikkelde vegetatie (behandeling van de bovenstaande bladeren)

 

Gebruik en Toepassingen:

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Er bestaat een zekere incompatibiliteit, gepaard gaande met een verminderde doeltreffendheid, als herbiciden met een lange werking samen met middelen op basis van glyfosaat gebruikt worden. Daarom wordt aangeraden 1 week te wachten na toepassing van glyfosaat alvorens deze herbiciden toe te passen.

GLYPHASE
Erkenningsnummer: 10224P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 360 g/l glyfosaat
Herbicide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 5 liter - 20 liter

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden