Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
INSECTICIDE 10 ME
Toelatingsnummer: 9459G/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling: 10 g/l cypermethrin
Insecticide
ME (Micro Emulsie)
Inhoud: 250 ml

Dit product is een totaal insecticide voor de bestrijding van diverse vretende en zuigende insecten (luizen, rupsen, kevers, witte vliegen, enz.) in hagen, aardappelen, groenten en sierplanten . Heeft een contactwerking waardoor de insecten en larven die geraakt worden kort na (direct en/og indirect) contact met het product zullen sterven.

 

Waarvoor Insecticide10 ME gebruiken?

Dient voor het bestrijden van koolmotje, bladvretende rupsen (ook Buxusrups), bladluizen, coloradokever, dopluizen, schildluizen, wolluizen, trips, wantsen, mineervliegen, witte vliegen, snuitkevers en galluizen. Kan gebruikt worden op groenten, hagen, fruit en sierplanten.
Ook geschikt om de buxusrups te bestrijden.

Insecticide 10 ME

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Schorseneren (open lucht)

kevers (adulten, larven

20 ml/10 liter water/100 m², 1 toepassing
Toepassingsstadium: Opkomst - 4 bladeren (BBCH 10-14)
Risicobeperkende maatregelen: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
 

Broccoli (open lucht)
Bloemkool (witte en groene) (open lucht)

Sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)

bladluizen
rupsen
mineerrupsen/motten

30 ml/10 liter water/100 m², 1-2 toepassingen ; max. 2 toepassingen/12 maanden
Veiligheidstermijn: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters
 

aardappelen (open lucht)

kevers (adultn, larven)
bladluizen

25 ml/10 liter water/100 m², 1-2 toepassingen; max. 2 toepassingen/12 maanden
Veiligheidstermijn: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters
 

sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

bladluizen
dop-, schild- en wolluizen
witte vliegen
wantsen
trips
rupsen
groentevliegen
 

50 ml l/10 l water. Spuiten tot afdruipen, 1-2 toepassingen; max. 2 toepassingen/12 maanden.
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: rozenstruik.
Risicobeperkende maatregelen: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters
 

Gebruik en Toepassingen:

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid.

 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden