Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
KANEMITE
Erkenningsnummer: 10421P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 164 g/l acequinocyl
Acaricide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.  Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificieerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Was alle beschermende kleding na gebruik.

Inademing van spuitnevel vermijden.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen (open lucht)
perenbomen (open lucht)

spintmijten

1 l/ha haag of 1,5 l/ha standaardboomgaard, 1 toepassing; max. 1 toepassing/12 maanden

Toepassingsstadium: bloemknopstadium - de vruchten hebben 70 % van hun eindgrootte bereikt (BBCH 57-77)
Veiligheidstermijn: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
 

Braamstruiken (onder bescherming)

Frambozenstruiken (onder bescherming)

spintmijten

galmijten
roestmijten

0,9 l/ha haag, 1-2 toepassingen in blok, met een interval van 10-14 dagen; max. 2 toepassingen/12 maanden.
Toepassingsstadium: na de oogst
 

Tomaten (onder bescherming)
aubergine/eierplant, pepino (onder bescherming)
courgette (open lucht)

patisson (open lucht)

spintmijten

0,9 l/ha haag, 1-2 toepassingen, in blok, met een interval van 10-14 dagen; max. 2 toepassingen/12 maanden

Veiligheidstermijn: 7 dagen
 

Hop

spintmijten

1,25 l/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
 

sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)

spintmijten

115 ml/100 l, 1 toepassing; max. 1 toepassing/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
 

sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)

spintmijten

115 ml/100 l, 1-3 toepassingen, in blok, met een interval van 14 dagen; max. 3 toepassingen/12 maanden

 

Kanemite
Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Acaricide voor de bestrijding van spintmijten, gal- en roestmijten in appel- en perenbomen, braam- en frambozenstruiken, tomaten, aubergine/eierplant, pepino, hop en sierplanten.

Is werkzaam tegen de eieren, larven en de volwassen organismen.