Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Masai 20 WP
MASAI 20 WP
Erkenningsnummer: 8435P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 20% tebufenpyrad
Acaricide
WP (Spuitpoeder)
Inhoud: 1 kilo

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen
Perenbomen

spintmijten

0,28 kg/ha haag, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Pruimenbomen

spintmijten

Laagstam: 0,5 kg/ha haag, 1 toepassing
Hoogstam:  50 g/hl water, 1 toepassing
Toepassingsstadium: het fruit bereikt 80% van zijn eindgewicht
Veiligheidstermijn: 21 dagen

Druivelaars, voor wijnproductie (open lucht)

spintmijten

0,28 kg/ha haag, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Aardbeien (open lucht)

spintmijten

0,5 kg/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Aardbeien (onder bescherming)

spintmijten

0,5 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Blauwe (bos)bessen
Rode bosbessen/veenbessen
Aalbessen (witte, rode, zwarte)
Stekelbes (kruisbes)

spintmijten

0,5 kg/ha haag, 1 toepassing
Vanaf het verschijnen van de symptomen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Tomaten (onder bescherming)

spintmijten

0,5 kg/ha haag, 1 toepassing, het gewas over maximaal 1 meter hoogte behandelen
Veiligheidstermijn: 3 dagen

Augurk

spintmijten

Verticale teelt: 0,5 kg/ha haag, 1 toepassing

Horizontale teelt: 0,5 kg/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Stamslabonen (snijbonen, prinsessenbonen)

spintmijten

Verticale teelt: 0,5 kg/ha haag, 1 toepassing

Horizontale teelt: 0,5 kg/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 1 dag

Hop

spintmijten
bladluizen

0,1 kg/100 l water, 1 toepassing
Veiligheidstermijn: 21 dagen

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

spintmijten

50 g/100 l water, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het betreden van de behandelde oppervlakte moet vermeden worden gedurende een minimumperiode van 24 uur na de behandeling

De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is M. De code voor de werkingswijze van dit product is 21A.  Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product, of andere producten met eenzelfde resistentieletter of resistentiecode bevatten, niet al te vaak toepasen op dezelfde planten en dient u andere producten te gebruiken van zodra u een vermindering van de werkzaamheid vaststelt. Indien bijkomende behandelingen nodig zijn, deze uitvoeren met producten met enkel andere resistentieletters.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.