Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
MCPP
MCPP
Samenstelling: 600 g/l Mecoprop-P
Herbicide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 10 liter

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Poecilus cupreus, Aleochara bilineata, Aphidius rhopalosiphi en Typhlodromus pyri.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Het is aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

Product is bestemd voor beroepsgebruik.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Grasland-weiland

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

Toepassingsstadium: Jong grasland vanaf 3 bladeren (BBCH 13), in de lente
0,5 l/100 l water; plaatselijke behandeling,
1 toepassing, bij ontwikkelde vijand-vegetatie
Veiligheidstermijn: 28 dagen voor het maaien, het inkuilen of het beweiden

Grasland-weiland

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

Toepassingsstadium: Gevestigde weiden, in de lente of de zomer
0,5 l/100 l water; plaatselijke behandeling,
1 toepassing, bij ontwikkelde vijand-vegetatie
Veiligheidstermijn: 28 dagen voor het maaien, het inkuilen of het beweiden

Gazons en grasvelden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

Toepassingsstadium: Jong grasland vanaf 3 bladeren (BBCH 13), in de lente
2,0 l/ha; 1 toepassing, bij ontwikkelde vijand-vegetatie

Gazons en grasvelden

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

Toepassingsstadium: Gevestigde grasvelden, in de lente of de zomer
2,0 l/ha; 1 toepassing, bij ontwikkelde vijand-vegetatie

Gerst
Haver
Spelt
Tarwe

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

2,0-2,4 l/ha; bij ontwikkelde vijand-vegetatie
Uitstoeling-1e knoop (BBCH 21-31)
1 toepassing

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Extra informatie:
Op de Belgische markt zijn er meerdere producten die de werkzame stof MCPP bevatten. Onder andere het product DUPLOSAN KV-P dat alleen de werkzame stof MCPP bevat hebben wij in ons verkooppakket.
Er zijn ook producten die zijn samengesteld uit meerdere werkzame stoffen waaronder MCPP. Dit is vaak een combinatie van de werkzame stoffen: MCPA, MCPP, 2,4-D, Dicamba, Fluroxypyr, Clopyralid, en dergelijke.
Standaard in ons verkooppakket hebben wij onder andere de producten: BOFIX, DAMEX FORTE en DICOTEX.
Indien u op zoek bent naar een ander product kunt u dit bij ons aanvragen.