Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Merit Turf

Merit Turf is een systemisch insecticide voor de bestrijding van emelten en engerlingen in het gazon, graszodenteelt, sportvelden en golfbanen. Gele of kale plekken in het gazon zijn vanaf nu verleden tijd.

Merit Turf is een strooigranulaat. Omdat het product niet opgelost hoeft te worden, is het erg gemakkelijk toepasbaar. Het werkt zowel tegen de larven van een meikever als de larven van de langpootmug. De larven worden rechtstreeks, en onrechtstreeks, bestreden door de actieve stof.

Merit Turf werkt optimaal als het gelijkmatig verdeeld wordt (bijv. met een granulaatstrooier) en aansluitend flink beregend wordt, of toepassen vlak voor of tijdens een regenbui om het product goed te laten indringen in de toplaag van de grasmat.

Merit Turf werkt het beste indien het toegepast wordt in het vroege larvestadium.
 

 

MERIT TURF
Erkenningsnummer: 10145P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 0,5% imidacloprid
Insecticide
GR (Granulaat)
Inhoud: 5 kilo

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Gazons en grasvelden
Golfterreinen

emelten

30 kg/ha, maximaal 1 toepassing/12 maanden.
De toepassing moet worden gevolgd door een bevloeiing van het perceel. De hoeveelheid water hangt af van de dikte van de graszode en het vochtigheidsgehalte van de bodem. Het behandelde perceel moet in zodanige conditie zijn dat het irrigatiewater verticaal in de bodem doordringt. Het product dient uniform te worden toegepast met een verspreider van hand-, drop- of rotary type.
Toepassingsstadium: vanaf 15 mei tot 15 juni
 

Engerlingen (langpootmuggen)

30 kg/ha, maximaal 1 toepassing/12 maanden.
De toepassing moet worden gevolgd door een bevloeiing van het perceel. De hoeveelheid water hangt af van de dikte van de graszode en het vochtigheidsgehalte van de bodem. Het behandelde perceel moet in zodanige conditie zijn dat het irrigatiewater verticaal in de bodem doordringt. Het product dient uniform te worden toegepast met een verspreider van hand-, drop- of rotary type.
Toepassingsstadium: vanaf 15 augustus tot 15 september
 

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet behandelen (zie driftreducerende maatregelen).
Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.
Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.
Was alle beschermende kleding na gebruik.

De toelating voor Merit Turf wordt niet meer verlengd. De datum van intrekking is 19/12/2018.
De op de markt aanwezige voorraden mogen nog verkocht en opgeslagen worden tot 19/12/2018.
Dit product mag nog gebruikt worden tot 19/12/2018.