Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
MESUROL FS 500
Erkenningsnummer: 7385P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 500 g/l methiocarb
Insecticide/Afweermiddel
FS (Suspensieconcentraat voor zaad-behandeling)
Inhoud: 1 liter

Gebruik en Toepassingen:

Product bestemd voor beroepsgebruik.
Het product mag alleen worden verhandeld in verpakkingen van minstens 10 liter.

Op het etiket van behandelde maïszaden moet worden vermeld:
“Behandeld met methiocarb. Bij het uitzaaien van behandelde maïszaden moet geschikte zaaiapparatuur worden gebruikt waardoor een hoge mate van inwerking in de bodem wordt bereikt en morsen tijdens de toediening en de emissie van stof in de lucht tot een minimum worden beperkt. Wanneer een pneumatische zaaimachine wordt gebruikt moet de luchtstroom naar het grondoppervlak of in de grond worden gericht via deflectoren.”

Zorg ervoor dat u met het product, of zijn verpakking, geen water verontreinigd.

Was alle beschermende kledij na gebruik.

 

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

zaaizaden van maïs

fritvlieg

1 l/100 kg zaden

schade door vogels

1 l/100 kg zaden, als afweermiddel

Zaaizaden van bieten voor uitvoer

bietenkever

10 ml/eenheid (100.000 zaden)
UITSLUITEND bestemd voor de uitvoer

Mesurol FS 500
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
De behandeling van maïszaad mag alleen plaatsvinden in professionele zaadverwerkingsinstallaties. Die installaties moeten de beste beschikbare technieken toepassen om ervoor te zorgen dat het vrijkomen van stof tijdens de toediening op het zaad, de opslag, het vervoer en het zaaien tot een minimum kan worden beperkt. Bij het uitzaaien van behandelde maïszaden moet geschikte zaaiapparatuur worden gebruikt waardoor een hoge mate van inwerking in de grond wordt bereikt en morsen tijdens de toediening en de emissie van stof in de lucht tot een minimum worden beperkt. Wanneer een pneumatische zaaimachine wordt gebruikt moet de luchtstroom naar het grondoppervlak of in de grond worden gericht via deflectoren.