Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
MESUROL SC 500
Erkenningsnummer: 8583P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 500 g/l methiocarb
Insecticide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 3 liter

Gebruik en Toepassingen:

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Aardbeien (onder bescherming)

trips

1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Toepassingsstadium: na de laatste oogst
Opmerking: correctiebehandeling

Uien (drooggeoogst)(open lucht)
Bosuien (lente-ui)
Sjalot (open lucht)

trips

1,5 l/ha, 1-3 toepassingen vanaf het verschijnen van de plaag; maximaal 3 toepassingen/12 maanden
Veiligheidstermijn: 21 dagen

Komkommer (onder bescherming)

trips

0,8 l/ha verticale haag, 1 toepassing
Toepassingsstadium: vóór de bloei

Augurk
Courgette/Patisson

trips

Verticale teelt: 1,5 l/ha verticale haag,
          max. 08 m hoogte behandelen,
          1 toepassing
Horizontale teelt: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn: 3 dagen

Groene kool (open lucht)
Rode kool (open lucht)
Savooikool (open lucht)
Spitskool (open lucht)
Witte kool (open lucht)

trips

1 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen, vanaf het verschijnen van de plaag, maximaal 4 toepassingen/jaar
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Prei (open lucht)

trips

1,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen, vanaf het verschijnen van de plaag. De behandeling herhalen in afwisseling met andere producten, max. 3 toepassingen/jaar

Chrysanten
Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

trips

150 ml/100 liter water, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen, vanaf het verschijnen van de plaag, maximaal 3 toepassingen/12 maanden

dopluizen
schildluizen
wolluizen

Mesurol SC 500
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden