Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Mikado
MIKADO
Erkenningsnummer: 8452P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 300 g/l sulcotrion
Herbicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Het is aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

De variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Suporter (9772/B) is een vergelijkbaar product dat dezelfde werkzame stof bevat
Suporter (9772/B) is alleen verkrijgbaar in een verpakking van 5 liter

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Schorseneren (open lucht)

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,5 l/ha
Toepassingsstadium: 1-2 bladstadium

Maïs (behalve suikermaïs)

hanepoot
giersten

1,5 l/ha
Toepassingsstadium: 2-6 bladeren (BBCH12-16)
Toepassingsstadium vijand: tot 3-4 bladeren

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1-1,5 l/ha, in functie van het toepassingstijdstip en de ontwikkeling van de onkruiden
Toepassingsstadium: 2-6 bladeren (BBCH12-16)

Miscanthus (olifantengras)

hanepoot

1,5 l/ha; 1 toepassing
Toepassingsstadium: opkomst - 50 cm
Toepassingsstadium vijand: tot 3-4 bladeren

Kerstsparren

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1 l/ha; max. 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: vegetatieve rustfase (BBCH00)

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden