Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Milbeknock
MILBEKNOCK
Erkenningsnummer: 9435P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 9,3 g/l  milbemectine
Acaricide/Insecticide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Aardbeien (productieveld)(open lucht)

aardbeimijt
spintmijten

0,5 l/ha; 1-3 toepassingen in blok met een interval van maximaal 7 dagen

Toepassingsstadium: tot aan de bloei en na de pluk

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld)

aardbeimijt
spintmijten

0,5 l/ha; 1-3 toepassingen in blok met een interval van maximaal 7 dagen

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

weekhuidmijten

50 ml/100 l water, 1 toepassing
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Dracena, Schefflera, Ficus, Hedera, Dianthus, Chrysanthemum, Gerbera, Gysophyla en Rosa.

Sierplanten (onder bescherming)(niet bestemd voor consumptie)

spintmijten

50 ml/100 l water, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7-10 dagen
Toepassingsstadium vijand: bij het verschijnen van de plaag

 

mineervliegen

100 ml/100 liter water, 1 toepassing
Toepassingsstadium vijand: vanaf het verschijnen van de plaag

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is S. De code voor de werkingswijze van dit product is 6.  Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product, of andere producten met eenzelfde resistentieletter of resistentiecode bevatten, niet al te vaak toepasen op dezelfde planten en dient u andere producten te gebruiken van zodra u een vermindering van de werkzaamheid vaststelt. Indien bijkomende behandelingen nodig zijn, deze uitvoeren met producten met enkel andere resistentieletters.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.