Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Movento
MOVENTO
Erkenningsnummer: 9797P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling:100 g/l spirotetramat
Insecticide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen
 

bladluizen
bloedluizen
dop-, schild- en wolluizen
galmuggen

1,5 l/ha haag (2,25 l/ha standaardboomgaard),
1-2 toepassingen met een in terval van 14 dagen.Max. 2 toepassingen/12 maanden. Ten laatste 4 weken voor de introductie van Typhlodromus pyri.
Toepassingsstadium: einde bloei - vruchten 30% van hun oogstgrootte bereikt (BBCH 69-73)
Veiligiheidstermijn: 21 dagen

Perenbomen

bladluizen
bloedluizen
dop-, schild- en wolluizen
galmuggen

1,5 l/ha haag (2,25 l/ha standaardboomgaard),
max. 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: einde bloei - vruchten 30% van hun oogstgrootte bereikt (BBCH 69-73)
Toepassingstadium vijand: begin ontluiking eitjes van de tweede generatie Psylla pyri.
Veiligiheidstermijn: 21 dagen

Boerenkool (open lucht)
Broccoli (open lucht)
Bloemkool (witte en groene)
Chinese kool (open lucht)
Koolrabi (open lucht)
Krulkool (open lucht)
Paksoi (open lucht)
Sluitkool (open lucht)
Spruitkool (open lucht)
Tatsoi (open lucht)

bladluizen
koolwittevlieg

0,75 l/ha in menging met een uitvloeier,
1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: 3 bladeren - kolen gesloten en oogstgrootte bereikt (BBCH 13-49)
Veiligheidstermijn: 3 dagen

Slasoorten
 

bladluizen
 

0,45 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: 3 bladeren - oogstgrootte (BBCH 13-49)
Veiligheidsstermijn: 7 dagen

wollige slawortelluis

0,75 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: 3 bladeren - oogstgrootte (BBCH 13-49)
Veiligheidsstermijn: 7 dagen

Andijvie
Radicchio rosso
Suikerbrood

bladluizen
 

0,45 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: 3 bladstadium - oogst (BBCH 13-49)
Veiligheidsstermijn: 7 dagen

wollige slawortelluis

0,75 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: 3 bladstadium - oogst (BBCH 13-49)
Veiligheidstermijn: 7 dagen

Witloofwortelteelt

bladluizen
 

0,45 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: 3 bladstadium - oogst (BBCH 13-49)
Veiligheidsstermijn: 7 dagen

wollige slawortelluis

0,75 l/ha, 1-2 toepassingen
Max. 2 toepassingen/12 maanden
Toepassingsstadium: 3 bladstadium - oogst (BBCH 13-49)
Toepassingsstadium vijand: volgens de waarschuwingen
Veiligheidstermijn: 50 dagen voor forcerie

Sierbomen en -heesters

bladluizen
dops-, schild- en wolluizen

0,075 l/100 liter water, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen, max. 2 toepassingen per 12 maanden
Toepassingsstadium vijand: bij het verschijnen van de eerste symptomen

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.


Was alle beschermende kleding na gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Er moet een termijn van 30 dagen gerespecteerd worden vooraleer een teelt waarvoor het product niet erkend is, mag worden opgestart.

 

Systemisch insecticide voor appelteelt, en perenteelt, kolen, sla, witloofwortelteelt, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood, sierbomen en sierheesters.

Product bestemd voor beroepsgebruik.