Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Nieuws
29/01/2014   Vrijwillige intrekking van de toelating voor het gebruik in gazons en grasvelden van de producten Rovral WG (9214P/B) en Rovral SC (7886P/B)

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat de toelating voor het gebruik in gazons en grasvelden van de gewasbeschermingsmiddelen Rovral WG en Rovral SC wordt ingetrokken op vraag van de toelatinghouder. De gebruikers zijn verplicht de intrekking vanaf nu na te leven ook al zijn de etiketten nog niet aangepast.
LAATSTE NIEUWS

26/01/2017:
Intrekking van de toelating van Duplosan DP-P

30/11/2016:
Intrekking van de toelatingen van producten op basis van glyfosaat die POE-tallowamine bevatten

03/11/2016:
Vrijwillige intrekking van de toelating van Legacy 500 SC

10/10/2016:
Intrekking van de toelating van Okapi Garden

06/10/2016:
Intrekking van de toelating van Vertimec in een aantal teelten

11/08/2016:
Striktere voorwaarden voor de EU- goedkeuring van glyfosaat

25/11/2015:
Fytolicentie voor professionele gebruiker