Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Nieuws
31/01/2014   Producten op basis van 480 g/l chloorpyrifos toegelaten in grasland-weiland

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat de middelen
CYREN 4E (8826P/B), DESTROYER 480 EC (9364P/B), DURSBAN 480 (8195P/B) en PYCHLOREX 480 EC (8320P/B), insecticiden op basis van 480 g/l chloorpyrifos, toegelaten zijn voor de bestrijding van emelten en engerlingen in grasland-weiland op zand- en zandleembodems, en dit vanaf 1 maart 2014 gedurende een periode van 120 dagen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden, gevaren wordt bedreigd.

Toegelaten producten:
• CYREN 4E (8826P/B)
• DESTROYER 480 EC (9364P/B)
• DURSBAN 480 (8195P/B)
• PYCHLOREX 480 EC (8320P/B)
LAATSTE NIEUWS

26/01/2017:
Intrekking van de toelating van Duplosan DP-P

30/11/2016:
Intrekking van de toelatingen van producten op basis van glyfosaat die POE-tallowamine bevatten

03/11/2016:
Vrijwillige intrekking van de toelating van Legacy 500 SC

10/10/2016:
Intrekking van de toelating van Okapi Garden

06/10/2016:
Intrekking van de toelating van Vertimec in een aantal teelten

11/08/2016:
Striktere voorwaarden voor de EU- goedkeuring van glyfosaat

25/11/2015:
Fytolicentie voor professionele gebruiker