Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Nieuws
30/11/2016: Intrekking van de toelatingen van producten op basis van glyfosaat die de formuleringshulpstof POE-tallowamine bevatten
Op 2 augustus 2016 heeft de Europese Commissie een beslissing gepubliceerd waarbij de EU-lidstaten worden uitgenodigd om de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat die de formuleringshulpstof POE-tallowamine bevatten in te trekken. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft de beslissing tot intrekking van de producten op basis van glyfosaat die POE-tallowamine bevatten, onmiddellijk officieel aan de houders van de relevante toelatingen gecommuniceerd. De wetgeving voorziet dat de toelatingshouders in beroep kunnen gaan binnen 90 dagen na deze beslissing. Deze periode eindigde op 9/11/2016.
Er werden bezwaren ingediend met betrekking tot de termijnen voor de bestaande voorraden. Het Comité onderzocht deze bezwaren op 29/11/2016 maar volgde het beroep van de toelatingshouders niet en bevestigde de oorspronkelijke termijnen, te weten:
· Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder is toegelaten tot 22/08/2016.
· De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 22/02/2017.
· Het gebruiken is nog toegelaten tot 22/02/2018.

De bettreffende toelatingen zijn hieronder gelijst:
· AGRO-GLYFO 360 (9009P/B)
· AMEGA (9624P/B)
· AMEGA ACE (9896P/B)
· BARCLAY GALLUP (8421P/B)
· CLINESS (9895P/B)
· CLINESS SPRAYSOL (9991G/B)
· CLINESS TOTAL (10328G/B)
· CLINIC (9206P/B)
· CLINIC ACE (9894P/B)
· ETNA PRO (8178P/B)
· FIGARO (9776P/B)
· GALLUP GARDEN (10036G/B)
· GLIALKA PLUS (8953P/B)
· GLIFONEX (8271P/B)
· GLYCAR (8269P/B)
· GLYCEL 36 SL (9179P/B)
· GLYFALL (8391P/B)
· GLYFATEX (9149P/B)
· GLYFATEX 360 (10407G/B)
· GLYFATEX GARDEN (10061G/B)
· GLYFO NECT (9744P/B)
· GLYFO STAR (9745P/B)
· GLYFO TDI (9925P/B)
· GLYFOS (8387P/B)
· GLYFOS CARE (10151G/B)
· GLYFOS SUPER (10055P/B)
· GLYPHASE (10224P/B)
· GLYPHOFIT 360 SL (9965P/B)
· GLYPHOGAN (10288P/B)
· LANCER (10285P/B)
· MADRIGAL (8619P/B)
· MON79632 (9831P/B)
· NOVOSOL PLUS (9279P/B)
· NUFOSATE (9625P/B)
· PANIC (9155P/B)
· PANIC GARDEN (9918G/B)
· PREMAZIN EXTRA (10443G/B)
· PROLOGUE (9564P/B)
· RIDAL (9717P/B)
· RIDAL GARDEN (10289G/B)
· ROSATE 360 (9827P/B)
· ROUNDUP (6565P/B)
· RUIMTOP (8556/B)
· SHYFO (10121P/B)
· SILVIO (9946P/B)
· SYMBOL (9944P/B)
· THUNDERBIRD 450 (10056P/B)
· TOTAL NET SPRAY (8973G/B)
· TOTAL NET SUPER (8689G/B)
· VIVAL (9775P/B)
LAATSTE NIEUWS

26/01/2017:
Intrekking van de toelating van Duplosan DP-P

30/11/2016:
Intrekking van de toelatingen van producten op basis van glyfosaat die POE-tallowamine bevatten

03/11/2016:
Vrijwillige intrekking van de toelating van Legacy 500 SC

10/10/2016:
Intrekking van de toelating van Okapi Garden

06/10/2016:
Intrekking van de toelating van Vertimec in een aantal teelten

11/08/2016:
Striktere voorwaarden voor de EU- goedkeuring van glyfosaat

25/11/2015:
Fytolicentie voor professionele gebruiker