Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Nieuws
26/01/2017: Intrekking van de toelating van Duplosan DP-P (7616P/B)

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel DUPLOSAN DP-P (7616P/B, 600 g/l dichloorprop-P)  wordt niet verlengd.
De intrekkingsdatum is 30/06/2018.
Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/12/2016.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2017.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/06/2018.
LAATSTE NIEUWS

26/01/2017:
Intrekking van de toelating van Duplosan DP-P

30/11/2016:
Intrekking van de toelatingen van producten op basis van glyfosaat die POE-tallowamine bevatten

03/11/2016:
Vrijwillige intrekking van de toelating van Legacy 500 SC

10/10/2016:
Intrekking van de toelating van Okapi Garden

06/10/2016:
Intrekking van de toelating van Vertimec in een aantal teelten

11/08/2016:
Striktere voorwaarden voor de EU- goedkeuring van glyfosaat

25/11/2015:
Fytolicentie voor professionele gebruiker