Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Nieuws
Intrekking van de toelating van Duplosan DP-P (7616P/B)

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel DUPLOSAN DP-P (7616P/B, 600 g/l dichloorprop-P)  wordt niet verlengd.
Intrekking van de toelatingen van producten op basis van glyfosaat die de formuleringshulpstof POE-tallowamine bevatten
Op 2 augustus 2016 heeft de Europese Commissie een beslissing gepubliceerd waarbij de EU-lidstaten worden uitgenodigd om de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat die de formuleringshulpstof POE-tallowamine bevatten in te trekken.
Vrijwillige intrekking van de toelating van Legacy 500 SC (9589 P/B)

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LEGACY 500 SC (9589P/B, 500 g/l diflufenican) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.
De intrekkingsdatum is 30/04/2018.
Intrekking van de toelating van Okapi Garden (10040G/B)
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel OKAPI GARDEN (10040G/B, 5 g/L lambda-cyhalothrin en 100 g/L pirimicarb) wordt niet verlengd.
De intrekkingsdatum is 30/09/2018.

Intrekking van de toelating van Vertimec (8511P/B) in een aantal teelten
De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel VERTIMEC (8511P/B, 18 g/l abamectine)  werd in diverse teelten ingetrokken.Deze gebruiken werden niet verdedigd door de toelatingshouder bij de her-erkenning van de toelating.
Striktere voorwaarden voor de EU-goedkeuring van glyfosaat
Op voorstel van de Europese Commissie wordt de EU-goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat aan striktere voorwaarden onderworpen.
Glyfosaat is een onkruidbestrijder die sinds tientallen jaren op grote schaal wordt gebruikt. Vorig jaar werden twee wetenschappelijke evaluatieverslagen over glyfosaat gepubliceerd:
· Een verslag van het International Agency for Research on Cancer (IARC); het IARC heeft voorgesteld dat glyfosaat moet worden ingedeeld in de klasse 2A als “waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens".
· Een verslag van de European Food Safety Authority (EFSA); EFSA is van oordeel dat glyfosaat niet moet worden ingedeeld als kankerverwekkend.
Vanaf vandaag fytolicentie veplicht voor de professionele gebruiker
Vanaf vandaag, 25 november, moet u als professionele gebruiker, verdeler of voorlichter van gewasbeschermingsmiddelen een fytolicentie hebben. De tweejarige overgangsperiode met gunstmaatregelen is definitief afgelopen. Sinds 2013 heeft de FOD Volksgezondheid al 70.000 fytolicenties toegekend.
Intrekking van de toelating van Mesurol Pro (9210P/B)
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat de toelating van het gewasbeschermingsmiddel MESUROL PRO (9210P/B) wordt ingetrokken. Bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 187/2014 van de Commissie van 26 februari 2014 werd immers beslist dat de werkzame stof methiocarb niet meer kan worden gebruikt als molluscicide (slakkenverdelgingsmiddel).

Intrekking van de toelating van Pro-Gibb Plus (8081P/B)
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat de toelating van het gewasbeschermingsmiddel PRO-GIBB-PLUS (8081P/B) wordt ingetrokken.
Ter herinnering: De erkenningen voor Kid Liquid (9531P/B) en Kid Way (9532P/B), maar ook voor Ronstar GR (7973P/B)  verlopen binnenkort
De erkenningen worden niet meer verlengd. Het bewaren en het op de markt brengen van deze bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik door de erkenningshouder is nog toegelaten tot 31/12/2013, het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 30/06/2014 en het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2015.