Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
OPTIMUS
Erkenningsnummer: 10142P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 175 g/l trinexapac-ethyl
Groeiregulator
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 3 liter

Optimus

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Wintertarwe
Rogge
Spelt
Triticale

Legeren door reductie van stengelgroei

0,4-0,5 l/ha; 1 toepassing; niet geschikt indien bestemd voor zaadvermeerdering
Toepassingsstadium: 1e knoop - 2e knoop (BBCH31-21)

Zomertarwe
Haver

Legeren door reductie van stengelgroei

0,4 l/ha; 1 toepassing; niet geschikt indien bestemd voor zaadvermeerdering
Toepassingsstadium: begin oprichten - 1e knoop (BBCH30-31)

Wintergerst

Legeren door reductie van stengelgroei

 

0,6-0,8 l/ha, in functie van de gerstvariëteit
1 toepassing; niet geschikt indien bestemd voor zaadvermeerdering
Toepassingsstadium: 1e knoop - 2e knoop (BBCH31-32)

Zomergerst

Legeren door reductie van stengelgroei

 

0,4-0,6 l/ha, in functie van de gerstvariëteit;
1 toepassing; niet geschikt indien bestemd voor zaadvermeerdering
Toepassingsstadium: einde uitstoeiing - 2e knoop (BBCH29-32)

Italiaans raaigras
Engels raaigras

Legeren door reductie van stengelgroei

0,4-0,8 l/ha; 1 toepassing
Toepassingsstadium: 1e knoop - 3e knoop (BBCH31-33)

Timotheegras (graszaadteelt)

Legeren door reductie van stengelgroei

 

1,2 l/ha; 1 toepassing eventueel in menging met een adjuvant
Toepassingsstadium: bij het hernemen van de groei in het voorjaar, 1e knoop - 3e knoop (BBCH31-33)

Gebruik en toepassingen:

Er is kans op necrosevorming bij toepassing bij hoge temperaturen (>25°C) en lage luchtvochtigheid.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Was alle beschermende kleding na gebruik.
Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De vermelding op het etiket van de gerstvariëteiten in functie van de dosis gebeurt op verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden