Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
ORTIVA TOP
Erkenningsnummer: 9556P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 200 g/l azoxystrobin
                       125 g/l difenoconazool
Fungicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd.
Was alle beschermende kledij na gebruik.

Aangezien bepaalde appelvariëteiten zeer gevoelig zijn voor azoxystrobin, moet de kans op drift worden vermeden op deze teelt, alsook het gebruik van hetzelfde spuittoestel.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Rode bieten (kroten (open lucht)

Bladvlekkenziekte/ramularia
Roest
Echte meeldauw
Cercospora-bladvlekkenziekte

1 l/ha; 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Wortelen (open lucht)
Pastinaak (open lucht)
Wortelpeterselie (open lucht)

Alternaria
Echte meeldauw

1 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Knolselder (open lucht)

Bladvlekkenziekte

1 l/ha; 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Schorseneren (open lucht)

Witte roest
Echte meeldauw

1 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Veiligheidstermijn: 9 weken

Koolraap (open lucht)
Raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)

Spikkelziekte, alternaria
Zwartevlekkenziekte

1 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Broccoli (open lucht)
Bloemkool (witte en groene)(open lucht)
Spruitkool (open lucht)
Sluitkool (kabuiskool)(open lucht)
Boerenkool (kruilkool)(open lucht)
Chinese kool, paksoi en tatsoi (open lucht)

Spikkelziekte, alternaria
Zwartevlekkenziekte
Witte roest

1 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen
Veiligheidstermijn: 21 dagen

Koolrabi (koolraap-boven-de grond) (open lucht)

Spikkelziekte, alternaria
Zwartevlekkenziekte
Witte roest

1 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Witloofwortelteelt (open lucht)

Echte meeldauw
Roest
Alternaria

1 l/ha; 1 toepassing
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Veiligheidstermijn: 30 dagen

Asperge (open lucht)

Grauwe schimmel
Roest
Stemphylium-stengelsterfte

1 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium: na de oogst
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen

Selderij (bleek-, groene en witte)
Knolvenkel (open lucht)

Bladvlekkenziekte

1 l/ha; 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Prei (open lucht)

Papiervlekkenziekte
Purpervlekkenziekte
Roest

1 l/ha; 1-3 toepassingen met een interval van 21 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen
Veiligheidstermijn: 21 dagen

Peterselie (open lucht)

Alternaria
Echte meeldauw
Bladvlekkenziekte

1 l/ha; 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Cichorei

Echte meeldauw
Alternaria
Roest

1 l/ha; 1 toepassing
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen
Veiligheidstermijn: 30 dagen

Sierplanten (open lucht)(niet bestemd voor consumptie)

Roest
Ascochyta
Schurft
Witte roest
Stemphylium
Cladosporium
Septoria
Mycosphaerella
Alternaria
Echte meeldauw

100 ml/100 liter water; 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen; maximaal 2 toepassingen/teelt
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Chamaecyparis, Hedera, Viola en Azalea

Sierplanten (onder bescherming)(niet bestemd voor consumptie)

Roest
Ascochyta
Schurft
Witte roest
Stemphylium
Cladosporium
Septoria
Mycosphaerella
Alternaria
Echte meeldauw

100 ml/100 liter water; 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen; maximaal 2 toepassingen/teelt
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Chamaecyparis, Hedera, Viola en Azalea

Loofbomen en -heesters (sierbomen) (niet bestemd voor consumptie)

Cylindrocladium spp.

0,1 l/100 liter water; 1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Nevenwerking tegen Volutella spp.
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: buxus

Ortiva Top
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Breedwerkend fungicide voor groenten, fruitteelt, sierteelt, tuinkruiden en aromatische kruiden, en voor bietenzaden.